Repozytorium UR

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.date.accessioned 2016-01-07T12:38:34Z
dc.date.available 2016-01-07T12:38:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2409-952X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1342
dc.language.iso other pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject socjologia pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogika
dc.subject badania
dc.subject młodzież
dc.subject studenci
dc.subject badania porównawcze
dc.title Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies pl_PL.UTF-8
dc.type other pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje