Repozytorium UR

Ukryty Internet – jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne?

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Jaskowska, Bożena
dc.date.accessioned 2013-10-07T08:18:40Z
dc.date.available 2013-10-07T08:18:40Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.issn 1641-0874
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/131
dc.description.abstract Przedstawiono problematykę wyszukiwania w sieci wartościowej i bezpłatnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych. Scharakteryzowano specyfikę zasobów Ukrytego Internetu oraz dokonano przeglądu przykładowych (przede wszystkim angielskojęzycznych) narzędzi wyszukiwawczych umożliwiających dostęp do pełnotekstowych dokumentów naukowych: artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, raportów z badań, opracowań roboczych, książek lub ich fragmentów. Źródła informacji Ukrytego Internetu przedstawiono w trzech grupach: bazy danych i repozytoria naukowe, katalogi stron www oraz specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze. Artykuł zakończono krótką charakterystyką polskojęzycznych źródeł elektronicznych przydatnych w poszukiwaniu ogólnodostępnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject informacja naukowa pl_PL.UTF-8
dc.subject infobrokering pl_PL.UTF-8
dc.title Ukryty Internet – jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje