Repozytorium UR

Browsing Wydział Filologiczny / Faculty of Philology by Title

DSpace Repository

Browsing Wydział Filologiczny / Faculty of Philology by Title

Sort by: Order: Results:

 • Więcek-Poborczyk, Izabela; Lipiec, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie przedmiotu i obszaru badań patofonetyki oraz jej zastosowań w praktyce logopedycznej. Autorki, odwołując się do literatury przedmiotu, prezentują własne rozumienie terminu patofonetyka, ...
 • Kosturek-Dybaś, Kamila (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-03-30)
  Praca omawia zjawisko modyfikacji frazeologicznych w tekstach prasowych. Celem pracy jest zarówno odpowiedź na pytanie czy modyfikacje frazeologiczne są częstym zjawiskiem w polskich i niemieckich tekstach ...
 • Spyra, Paweł Józef (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-06-20)
  Rozprawa poświęcona jest pisarstwu reportażowemu Anny Strońskiej – przemyślanki nazwanej przez krytyków „pierwszą damą polskiego reportażu”. Uprawiała ona ponadto dramat, prozę i lirykę. Autora interesują reportaże wydane ...
 • Stanisz, Marek; Uliasz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji poświęconej stanowi poetyki jako dyscypliny literaturoznawczej, a także jako przedmiotu dydaktyki akademickiej i szkolnej. Zawiera próbę uporządkowania zagadnień związanych z ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1999)
 • Kowalczyk, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Wieloczynnikowa koncepcja jąkania zakłada indywidualną kombinację uzupełniających się czynników, które mogą stanowić przyczynę wystąpienia tego zaburzenia mowy u jednostki. Są to czynniki fizjologiczne, lingwistyczne, ...
 • Kwiatkowski, Grzegorz (2015-10-01)
  Przedmiotem rozprawy jest analiza zdań metaforycznych o strukturze podmiotowo-predykatowej: ‘X jest Y’, w której jako materiał badawczy posłużyły wypowiedzi metaforyczne z tekstów najnowszej poezji polskiej. Celem badań ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka teorii fikcji powieściowej, którą sformułował Mario Vargas Llosa w swoich pracach poświęconych literaturze. Rozważania pisarza koncentrują się wokół ambiwalentnej natury ...
 • Domka, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-11-28)
  Niniejsza praca jest próbą ukazania wybranych aspektów problemu zła w twórczości eseistycznej Czesława Miłosza, który stawia pytanie o jego przyczyny, formy i skutki. Odpowiedzi szuka u mistyków i w filozofii. I rozdział ...
 • Bieńkowska, Katarzyna Ita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule autorka, będąca w latach 2006–2016 w województwie podkarpackim koordynatorem ogólnopolskiego programu rehabilitacji domowej małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange, relacjonuje przebieg i ...
 • Półtorak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową w kluczowych – pozapoznawczych – obszarach, a więc głównie w zakresie psychologicznym oraz społecznym. ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The aim of the given article is to show in what way each literary genre (or reference to a particular genre tradition) evokes a different image of the world, thanks to which it defines an outlook of a particular artistic ...
 • Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej, HIERONYMUS (Forum Żydów Polskich, 2015)
  Tłumaczenie na język niemiecki wywiadu R. Mielcarka z M. Kędziorem, opiekunem Synagogi w Łańcucie. Opowieść o czasami niełatwych stosunkach polsko-żydowskich, przeszłości i teraźniejszego niezwykłego miejsca i o próbie ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo AVALON, 2016)
  Artykuł prezentuje charakterystykę literackich strategii upamiętniania przeszłości, którymi posługiwali się twórcy przedmów poprzedzających romantyczne poematy narracyjne (George Byron, Heinrich Heine, Adam Mickiewicz, ...
 • Matyka, Marzena (Uniwersytet Rzeszowski, 2016)
  Ludologia, interdyscyplinarna dziedzina poświęcona zabawom i grom, zajmuje się między innymi klasycznym RPG (klasyczną grą fabularną, ang. role-playing game), definiowanym jako gatunek gier opartych na wyobraźni i odgrywaniu ...
 • Bieńkowska, Katarzyna Ita; Woźniak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
 • Mężyk, Agata; Lipiec, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie stopnia znajomości przez rodziców dzieci bilingwalnych strategii i zasad wychowania dwujęzycznego. Z obserwacji i praktyki logopedycznej autorek wynikało, iż wielu rodziców decydujących ...
 • Langdon, Henriette W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autorka napisała ten artykuł, mając na celu dwie rzeczy: 1) lepsze zrozumienie zmiennych, które mają znaczenie w procesie utrzymania znajomości języka ojczystego (polskiego) u osoby dwujęzycznej wychowującej się za granicą, ...
 • Ożóg, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Każda komunikacja językowa między osobami niesie z jednej strony otwarcie na drugiego człowieka, radość ze spotkania, nadzieję na wymianę informacji, z drugiej zaś rodzi lęk przed agresją językową ze strony interlokutora. ...
 • Bąk, Marzena (2016-01-08)
  Celem pracy jest analiza języka filmów animowanych, emitowanych na kanale Teletoon+. Kanał ten cieszy się wielką popularnością, zarówno wśród najmłodszych telewidzów, jak i wśród uczniów szkoły podstawowej. Jak wiadomo, ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje