Repozytorium UR

Browsing Wydział Filologiczny / Faculty of Philology (Kolegium Nauk Humanistycznych) by Title

DSpace Repository

Browsing Wydział Filologiczny / Faculty of Philology (Kolegium Nauk Humanistycznych) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Myszka, Agnieszka; Bieńkowska, Katarzyna Ita; Marczykowska, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
 • Myszka, Agnieszka; Bieńkowska, Katarzyna Ita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
 • Gosztyła, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współcześnie, w gronie specjalistów zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, coraz więcej uwagi poświęca się ich rodzicom jako najbliższym partnerom profesjonalistów, ale także jednostkom, ...
 • Tomińska Conte, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Obecnie przyjęto, że po wykryciu wady słuchu i zaprotezowaniu opieka logopedyczna stanowi najważniejszy element wczesnej interwencji. Celem artykułu jest pokazanie, jak zorganizowane jest wsparcie dzieci z wadą słuchu i ...
 • Bujda, Jurij; Rusin, Maria (przekład); Osóbka, Katarzyna (przekład) (2015-09-25)
  Opowiadania Jurija Bujdy, współczesnego prozaika rosyjskiego: powieściopisarza i nowelisty w przekładzie członkiń Studenckiego Koła naukowego "Hieronymus".
 • Marczykowska, Izabela; Koczaja-Styka, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł przedstawia studium dziecka urodzonego w 27. tygodniu ciąży. Wcześniactwo jest w przypadku rozwoju mowy tematem nowym, bowiem postęp medycyny stanowi o coraz liczniejszym występowaniu takich urodzeń. Opisano tu ...
 • Buchholz, Aleksandra; Ilnicka, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł porusza temat znaczenia wczesnej interwencji terapeutycznej dla rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, a także dla jego rodziny. Jako przykład dla opisu zjawiska służy praca ośrodka wczesnej interwencji. Pierwsza ...
 • Więcek-Poborczyk, Izabela; Lipiec, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie przedmiotu i obszaru badań patofonetyki oraz jej zastosowań w praktyce logopedycznej. Autorki, odwołując się do literatury przedmiotu, prezentują własne rozumienie terminu patofonetyka, ...
 • Kosturek-Dybaś, Kamila (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-03-30)
  Praca omawia zjawisko modyfikacji frazeologicznych w tekstach prasowych. Celem pracy jest zarówno odpowiedź na pytanie czy modyfikacje frazeologiczne są częstym zjawiskiem w polskich i niemieckich tekstach ...
 • Spyra, Paweł Józef (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-06-20)
  Rozprawa poświęcona jest pisarstwu reportażowemu Anny Strońskiej – przemyślanki nazwanej przez krytyków „pierwszą damą polskiego reportażu”. Uprawiała ona ponadto dramat, prozę i lirykę. Autora interesują reportaże wydane ...
 • Stanisz, Marek; Uliasz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Artykuł stanowi wprowadzenie do dyskusji poświęconej stanowi poetyki jako dyscypliny literaturoznawczej, a także jako przedmiotu dydaktyki akademickiej i szkolnej. Zawiera próbę uporządkowania zagadnień związanych z ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1999)
 • Kowalczyk, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Wieloczynnikowa koncepcja jąkania zakłada indywidualną kombinację uzupełniających się czynników, które mogą stanowić przyczynę wystąpienia tego zaburzenia mowy u jednostki. Są to czynniki fizjologiczne, lingwistyczne, ...
 • Kwiatkowski, Grzegorz (2015-10-01)
  Przedmiotem rozprawy jest analiza zdań metaforycznych o strukturze podmiotowo-predykatowej: ‘X jest Y’, w której jako materiał badawczy posłużyły wypowiedzi metaforyczne z tekstów najnowszej poezji polskiej. Celem badań ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka teorii fikcji powieściowej, którą sformułował Mario Vargas Llosa w swoich pracach poświęconych literaturze. Rozważania pisarza koncentrują się wokół ambiwalentnej natury ...
 • Czarnik, Mirosław (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-07-01)
  Dysertacja podejmuje problem Innego w dwóch tetralogiach – huculskiej Stanisława Vincenza i galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego. Składa się ona z czterech rozdziałów, z których jeden ma charakter metodologiczny, prezentujący ...
 • Domka, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-11-28)
  Niniejsza praca jest próbą ukazania wybranych aspektów problemu zła w twórczości eseistycznej Czesława Miłosza, który stawia pytanie o jego przyczyny, formy i skutki. Odpowiedzi szuka u mistyków i w filozofii. I rozdział ...
 • Bieńkowska, Katarzyna Ita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule autorka, będąca w latach 2006–2016 w województwie podkarpackim koordynatorem ogólnopolskiego programu rehabilitacji domowej małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange, relacjonuje przebieg i ...
 • Półtorak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową w kluczowych – pozapoznawczych – obszarach, a więc głównie w zakresie psychologicznym oraz społecznym. ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The aim of the given article is to show in what way each literary genre (or reference to a particular genre tradition) evokes a different image of the world, thanks to which it defines an outlook of a particular artistic ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje