Repozytorium UR

Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Broszkiewicz, Wojciech
dc.date.accessioned 2015-11-17T12:24:33Z
dc.date.available 2015-11-17T12:24:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-83-7338-568-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1280
dc.description.abstract Autor dotyka fundamentalnego problemu: czy współczesne trendy społeczne, takie jak globalizacja, informatyzacja są czynnikami wyrównywania szans, czy też wzmacniają istniejące już nierówności oraz/lub tworzą nowe ich postaci? Cała praca zbudowana jest w oparciu o tradycyjny trójelementowy schemat: teoria – metodologia – empiria, co stanowi przypomnienie kanonów tradycyjnie podejmowanej działalności naukowej. Autor reprezentuje porządną metodologiczną szkołę, umiejętnie wykorzystując mniej i bardziej zaawansowane procedury analiz statystycznych. Każdy krok w jego rozumowaniu, każdy etap jego analizy, każdy szczegółowy wniosek znajduje swoje uzasadnienie w prezentacji określonego rozkładu zmiennej czy zmiennych. Praca ma walory poznawcze, praktyczne i dydaktyczne. Może być użyteczna jako ważny element diagnozy, stanowiącej punkt wyjścia np. do konstrukcji strategii rozwojowych Podkarpacia, jeśli chodzi o rozwój kapitału ludzkiego. Może stanowić wzór solidnej, naukowej roboty, może być dowodem na użyteczność posługiwania się metodami ilościowymi oraz może być przykładem znakomitego opanowania warsztatu statystycznego. W dzisiejszej socjologii pełnej tzw. postmodernistycznego bełkotu i pseudosocjologicznej eseistyki ten walor pracy zyskuje szczególnie na znaczeniu. Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Gorlacha pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject aktywność kulturowa pl_PL.UTF-8
dc.subject aspiracje edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject aspiracje zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject badania terenowe pl_PL.UTF-8
dc.subject centrum pl_PL.UTF-8
dc.subject etos wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject etos wykształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał cywilizacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał kulturowy pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał społeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje językowe pl_PL.UTF-8
dc.subject konsumpcja kultury pl_PL.UTF-8
dc.subject kreatywność pl_PL.UTF-8
dc.subject lokalność pl_PL.UTF-8
dc.subject marginalizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject mobilność przestrzenna pl_PL.UTF-8
dc.subject nowoczesna osobowość pl_PL.UTF-8
dc.subject operacjanalizacja peryferyności pl_PL.UTF-8
dc.subject orientacja na przyszłość pl_PL.UTF-8
dc.subject otwartość na zmiany pl_PL.UTF-8
dc.subject peryferie pl_PL.UTF-8
dc.subject peryferyjność pl_PL.UTF-8
dc.subject Pierre Bourdieu pl_PL.UTF-8
dc.subject poczucie kontroli pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpacie pl_PL.UTF-8
dc.subject reprodukcja kapitału kulturowego pl_PL.UTF-8
dc.subject samoocena pl_PL.UTF-8
dc.subject socjologia edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject socjologia młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.subject socjologia społeczności lokalnych pl_PL.UTF-8
dc.subject socjologia wychowania pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo nowoczesne pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo postnowoczesne pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczność lokalna pl_PL.UTF-8
dc.subject system edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject uczestnictwo w kulturze pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject wyniki w nauce pl_PL.UTF-8
dc.title Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje