Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Broszkiewicz, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor dotyka fundamentalnego problemu: czy współczesne trendy społeczne, takie jak globalizacja, informatyzacja są czynnikami wyrównywania szans, czy też wzmacniają istniejące już nierówności oraz/lub tworzą nowe ich postaci? Cała praca zbudowana jest w oparciu o tradycyjny trójelementowy schemat: teoria – metodologia – empiria, co stanowi przypomnienie kanonów tradycyjnie podejmowanej działalności naukowej. Autor reprezentuje porządną metodologiczną szkołę, umiejętnie wykorzystując mniej i bardziej zaawansowane procedury analiz statystycznych. Każdy krok w jego rozumowaniu, każdy etap jego analizy, każdy szczegółowy wniosek znajduje swoje uzasadnienie w prezentacji określonego rozkładu zmiennej czy zmiennych. Praca ma walory poznawcze, praktyczne i dydaktyczne. Może być użyteczna jako ważny element diagnozy, stanowiącej punkt wyjścia np. do konstrukcji strategii rozwojowych Podkarpacia, jeśli chodzi o rozwój kapitału ludzkiego. Może stanowić wzór solidnej, naukowej roboty, może być dowodem na użyteczność posługiwania się metodami ilościowymi oraz może być przykładem znakomitego opanowania warsztatu statystycznego. W dzisiejszej socjologii pełnej tzw. postmodernistycznego bełkotu i pseudosocjologicznej eseistyki ten walor pracy zyskuje szczególnie na znaczeniu. Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Gorlacha
Opis
Słowa kluczowe
aktywność kulturowa , aspiracje edukacyjne , aspiracje zawodowe , badania terenowe , centrum , etos wiedzy , etos wykształcenia , kapitał cywilizacyjny , kapitał kulturowy , kapitał ludzki , kapitał społeczny , kompetencje językowe , konsumpcja kultury , kreatywność , lokalność , marginalizacja , mobilność przestrzenna , nowoczesna osobowość , operacjanalizacja peryferyności , orientacja na przyszłość , otwartość na zmiany , peryferie , peryferyjność , Pierre Bourdieu , poczucie kontroli , Podkarpacie , reprodukcja kapitału kulturowego , samoocena , socjologia edukacji , socjologia młodzieży , socjologia społeczności lokalnych , socjologia wychowania , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo nowoczesne , społeczeństwo postnowoczesne , społeczeństwo wiedzy , społeczność lokalna , system edukacji , uczestnictwo w kulturze , wychowanie , wyniki w nauce
Cytowanie