Repozytorium UR

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals

DSpace Repository

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals

Recent Submissions

 • Murat-Bors, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The proliferation of nuclear weapons and ballistic missiles combined with the growing threat from „rogue states” are the premises leading to the inevitable development of the missile defence strategy. The Aegis Ashore ...
 • Brylonek, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  For centuries Kosovo remained a disputed region between Serbs and Albanians. Sparse historical data reaching back to 14th century indicated the origins of the conflict, resulting from the outcomes of the Battle of Kosovo ...
 • Jakuszewicz, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Legal scholars have put forward a series of proposals to create a legally binding instrument for the protection of climate migrants. Their implementation, however, is fraught with political obstacles (in particular, the ...
 • Cymbranowicz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The article ‘Europe (without) borders? – the future of the Schengen area’, is meant to join the public discourse concerning one of the biggest problems and challenges faced by the member states of the Schengen area in ...
 • Kozłowska, Maja (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  In accordance with the Constitution of 1978, Spanish autonomous communities are “equipped with” all features of a composite state (regional parliament, government, autonomous administration) and function on the basis of ...
 • Depczyńska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The article presents selected political determinants such as neutrality or federalism of political education in Switzerland, specifically taking into consideration their role in building democracy as well as identity and ...
 • Ciemińska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  This study aims to examine the civilizing impact that a writer should possess under a republican government, as expressed in Germiane de Staël’s works of literary and political theory. The redefinition of the art of writing ...
 • Dulęba, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The paper discusses the problem of categorizing the concept of ideology, which in contemporary political theory is returning as a concept with a heavily descriptive meaning. This perspective is the retreat from the more ...
 • Żarna, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The article concerns an analysis of the political situation in the Slovak Republic between the years 1992–1994 and the formation of the legal and state system. In the analysed period, the process of decomposition of the ...
 • Zapałowska, Anita; Gacek, Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Biogaz jest wytwarzany w wyniku fermentacji metanowej na składowiskach lub podczas pracy biogazowni. Właściwie zagospodarowany służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzdatniony i poddany procesowi sprężania, ...
 • Mroczek, Karolina; Kucharyk, Sylwia; Rudy, Mariusz; Mroczek, Janusz R. (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Ważną rolę w krajowej gospodarce odgrywa przemysł mięsny, który obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiórką tusz, wykrawaniem mięsa oraz produkcją przetworów mięsnych. Pomimo ...
 • Michalicha, Mateusz; Pitucha, Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Wzrost konsumpcji powoduje, że składowiska odpadów stają się istotnym elementem rzeczywistości. To co mieszkańcy miast i wsi postrzegają jako śmieci, ptaki traktują jako źródło pokarmu, a niekiedy budulec gniazd. Oprócz ...
 • Kucharyk, Sylwia; Rudy, Mariusz; Gil, Marian; Stanisławczyk, Renata; Mroczek, Karolina (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Utrwalanie żywności ma na celu przedłużenie trwałości i przydatności do spożycia oraz zachowanie produktu w niezmienionym stanie. Ludzie od wieków doskonalili różne techniki konserwowania, aby znaleźć idealne metody ...
 • Krempa, Mariola; Korab, Izabela; Jacejko, Patryk; Mazur-Pączka, Anna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  W XXI wieku następuje rozwój i intensyfikacja gospodarki. Powoduje to zwiększenie wydobycia surowców kopalnych i przyczynia się do wdrażania nowych technologii. Wyczerpywanie surowców kopalnych prowadzi do zmniejszenia ...
 • Kornak, Natalia; Kostecka, Joanna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Odpady leków przenikają do środowiska i stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb substancjami czynnymi farmaceutyków. Do czynników sprzyjających zagrożeniu należy także czynnik społeczny taki jak ...
 • Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Turystyka stała się obecnie nie tylko masowym rytuałem o znacznym potencjale ekonomicznym, ale także ważnym przekazem kulturowym. Dotyczy różnych obszarów działalności człowieka i twórczości związanej z szeroko rozumianą ...
 • Jęczmyk, Anna; Uglis, Jarosław; Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Jakość środowiska ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego. Wiele działań branży turystycznej i turystów może mieć na nie negatywny wpływ. Problemem który dotyka turystyki, jest jakość powietrza, a Światowa Organizacja ...
 • Jarecki, Wacław; Kipa, Justyna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  W pracy zaprezentowano zmiany produkcji rzepaku w UE, Polsce i województwie podkarpackim. Uzyskane wyniki wskazują, że zbiory nasion rzepaku w UE były stabilne. Odnotowano tendencję spadkową powierzchni zasiewów, natomiast ...
 • Dziedzic, Rafał; Leksa, Natalia; Aebisher, David; Bartusik-Aebisher, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Introduction. The granulomatous tumor (GCT) is formed from the posterior pituitary (neurohypophysis) or its pedicle. The location of such a tumor in the region of the Turkish or supra saddle is a very rare matter. Aim. To ...

View more