Repozytorium UR

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Czasopisma naukowe UR / Scientific Journals

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Redzik, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy sporu o kuratorię ekonomiczną Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie po śmierci Michała Baiera (1930). Zaangażowani weń byli dwaj przedstawiciele rodu Ledóchowskich – Mieczysław i Stanisław. Spór ...
 • Matwijów, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zgodnie z ustawami fundatora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do zadań kuratorii literackiej (tj. naukowej) należało kierowanie i nadzór nad działalnością instytucji, przede wszystkim ...
 • Stopel, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  As with virtually all writers of the Beat Generation, the attitude of the literary-critical establishment towards Jack Kerouac’s works has been turbulent. Dubbed “a Neanderthal with a typewriter,” and having his oeuvre ...
 • Rut-Kluz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The paper looks at two types of Polish data; political speech and TV advertisements, which, having similar aims but rather different status, may possibly use the same means to achieve success. The relevance framework is ...
 • Potęga, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The notion of frame semantics covers a wide range of approaches to the systematic description of meaning in natural languages. In most general terms the notion of frame semantics can be explained as any system of concepts ...
 • Paszko, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Action nominalizations are commonly acknowledged as being semantically ambiguous. Since the publication of Grimshaw’s (1990) seminal monograph research on nominalizations has centered on the verb-like syntactic characteristics ...
 • Panecka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The essay seeks to establish the affiliation of Seamus Heaney to ancient bardic tradition. A close analysis of chosen poems sheds light on Heaney’s approach to interpreting poetry as religious invocation of the White ...
 • Majka, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  For Immanuel Kant knowledge is seen to be strictly confined to the senses that find information that is later processed by the cognitive categories of human understanding. Ipso facto, we never see the objective character ...
 • Krawiec, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The prevalence of jocular elements in Shakespeare’s oeuvre does not cease to evoke linguists’ interest. Much as humorousness is viewed universal and ubiquitous, translation technicalities related thereto still seem to pose ...
 • Kopczyk, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The following article attempts to analyse the phenomenon of conceptual metonymy occurring in George Orwell’s novel “Nineteen Eighty-Four”. The analysis involves only a few examples of metonymy related to the conceptual ...
 • Kadłub, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The English language can lead to many ambiguous utterances. A mere word or a phrase may, in its relationship to other words or phrases, force a reader or listener to attempt to construe its meaning in more than one way. ...
 • Grząśko, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Regardless of time and place people express their emotions in a number of different and – sometimes – strange ways. Endearments originate from our creativity, therefore the number of ways we have of addressing each other ...
 • Das, Shruti (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  In the traditional stratified Indian society Dalit is a class nomenclature now assigned to a group of oppressed, downtrodden people in India. These people have been treated as social outcasts, and their voice has been ...
 • Barciński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article deals with the issue of untranslatability, a concept frequently re-emerging in the translation discourse. It seems that in many cases the possible search for the equivalence between the source language and the ...
 • Wawrzyniak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The paper presents an analysis of various kinds of circuitous metaphorical expressions related to deities and devils in Middle English with special reference to “The Canterbury Tales”. In other words, the subject of the ...
 • Turzańska, Agnieszka; Szymańska-Tworek, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The paper presents and analyses factors motivating pre-service teachers to choose to teach. The reasons motivating students to enter the teaching profession are attested to be 'positive, altruistic and professionally sound' ...
 • Siuta, Jan; Żukowski, Bogusław (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97). ...
 • Pająk, Szymon; Durak, Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Rośliny w trakcie ewolucji dostosowały się do siedlisk, w których obecnie bytują. W wyniku wytworzenia różnorodnych mechanizmów na poziomie anatomiczno-fizjologicznym oraz molekularnym potrafią one reagować na naturalne ...
 • Mroczek, Karolina; Mroczek, Janusz R. (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Różnorodność biologiczna, w tym także bogactwo ras zwierząt, jest najcenniejszym dziedzictwem biologicznym i gospodarczym ludzkości. Wraz z podpisaniem Konwencji o Różnorodności Biologicznej nasz kraj wziął na siebie ...
 • Mołoń, Agnieszka; Durak, Roma (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Obecna koncepcja rozwoju rolnictwa, tzw. rolnictwo zrównoważone, oraz wdrażanie technik integrowanej ochrony roślin zakłada ograniczenie zużycia chemicznych środków na rzecz środków pochodzenia naturalnego. Kluczową rolę ...

Zobacz więcej