Repozytorium UR

ANALIZA ROZWOJU TEORII DOTYCZĄCYCH ROZGRANICZENIA PRAWA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO PRZY ZASTOSOWANIU PARADYGMATU THOMASA S. KUHNA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cebera, Agata
dc.date.accessioned 2015-10-16T07:27:18Z
dc.date.available 2015-10-16T07:27:18Z
dc.date.issued 2015-10-16
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1246
dc.description Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju teorii dotyczących rozgraniczenia prawa prywatnego i publicznego przy zastosowaniu paradygmatu T.S. Kuhna. Dualizm prawa publicznego i prywatnego od wieków budzi zainteresowanie badaczy prawa. W niniejszym opracowaniu omówiono następujące paradygmaty występujące w nauce prawa: paradygmat umożliwiający przyporządkowanie poszczególnych instytucji prawnych do prawa publicznego bądź prywatnego poprzez posłużenie się metodą klasyfikacji; paradygmat negujący zasadność dokonywania rozdziału na prawo publiczne i prywatne; paradygmat umożliwiający przyporządkowanie poszczególnych instytucji prawnych do prawa publicznego bądź prywatnego poprzez posłużenie się metodą typologii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The presented thesis concerns analysis of theories related to distinguishing between private law and public law due to the T.S. Kuhn paradigms. Throughout the ages, legal scholars have been interested in the duality of public and private law. In presented lecture the following paradigms will be set out: the paradigm which enables us to assign separate legal institutions to public law or private law through classification method; the paradigm which denies the need to make a distinction between public law and private law; the paradigm which enables us to assign separate legal institutions to public law or private law through typology method. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject prawo publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo prywatne
dc.subject rozgraniczenie
dc.subject paradygmat
dc.title ANALIZA ROZWOJU TEORII DOTYCZĄCYCH ROZGRANICZENIA PRAWA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO PRZY ZASTOSOWANIU PARADYGMATU THOMASA S. KUHNA pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje