Repozytorium UR

Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leśniak-Moczuk, Krystyna
dc.date.accessioned 2015-09-03T12:59:53Z
dc.date.available 2015-09-03T12:59:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 62-83
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1172
dc.description.abstract W artykule dokonano uzasadnienia roli kobiety w rodzinie w perspektywie jej biologicznych funkcji. Przedstawiono podłoże i przejawy konfliktu społecznych ról kobiet w powiązaniu z konfliktem płci. Zaprezentowano przyczyny i zadania ruchów feministycznych w ujęciu historycznym. Zwrócono uwagę na uwarunkowania sytuacji mężczyzn w procesie podziału pracy. Ukazano także możliwości łagodzenia konfliktu ról kobiet i konfliktu płci w literaturze socjologicznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article justifies the role of the woman in the family in the relation to her biological functions. It has presented the base and trappings of the conflict and social roles of women in conjunction with gender conflict. The article presents the causes and the tasks of the feminist movements in historical perspective. Attention has been paid to the conditions of men’s situation in the division of labor. It has also been shown the options to mitigate the conflicts of roles of women and gender conflict in sociological literature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kobieta pl_PL.UTF-8
dc.subject mężczyzna pl_PL.UTF-8
dc.subject role rodzinne pl_PL.UTF-8
dc.subject zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject konflikt ról pl_PL.UTF-8
dc.subject feminizm pl_PL.UTF-8
dc.subject woman pl_PL.UTF-8
dc.subject man pl_PL.UTF-8
dc.subject family roles pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational pl_PL.UTF-8
dc.subject social pl_PL.UTF-8
dc.subject conflict of roles pl_PL.UTF-8
dc.subject feminism pl_PL.UTF-8
dc.title Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.3.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje