Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kunasz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Problematyka zdrowia może być rozpatrywana w naukach ekonomicznych przez pryzmat teorii kapitału ludzkiego. W myśl tej teorii wybrane wydatki jednostek (w tym na poprawę stanu własnego zdrowia) należy traktować jako ...
 • Nowak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Od początku XXI wieku obserwuje się wzrost poziomu pomocy rozwojowej. W udzielanie pomocy krajom rozwijającym się są zaangażowane nie tylko najbardziej rozwinięte gospodarki świata, ale także arabskie kraje naftowe i ...
 • Leszczyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Człowiek jest najważniejszą wartością – na tym założeniu opiera się koncepcja rozwoju zintegrowanego wykorzystana do objaśnienia kwestii rozwoju człowieka i społeczeństwa. Jest ona spójna z humanistycznym wymiarem człowieka ...
 • Wiater, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu, wzorowanych na rozwiązaniach innych krajów, reform New Public Management na sposób funkcjonowania korpusu służby cywilnej z punktu widzenia kwestii etycznych. Problem ten ...
 • Kuźniar-Żyłka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji między formami kapitału związanymi z rozwojem sektora kreatywnego gospodarki. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na wzajemnych zależnościach między kapitałem ...
 • Masłowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejsze opracowanie omawia kwestię informatyzacji jako wyznacznika zrównoważonego rozwoju państwa. Jak wynika z tekstu, program informatyzacji ma za zadanie zapewnienie całemu społeczeństwu, w tym m.in. przedsiębiorcom, ...
 • Droba, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektorów kreatywnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie oficjalnych danych dostarczonych przez Urząd ...
 • Leśniak-Moczuk, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule dokonano uzasadnienia roli kobiety w rodzinie w perspektywie jej biologicznych funkcji. Przedstawiono podłoże i przejawy konfliktu społecznych ról kobiet w powiązaniu z konfliktem płci. Zaprezentowano przyczyny ...
 • Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rangi oraz komponentów kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano wzrastająca rangę kompetencji pracowniczych do pracy z ...
 • Malinowski, Grzegorz; Tomkiewicz, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego tekstu jest wskazanie na globalny, progresywny podatek majątkowy, jako na narzędzie polityki gospodarczej, którego zastosowanie ograniczyłoby narastanie nierównowag związanych z pogłębieniem rozwarstwienia ...
 • Hnatyszyn-Dzikowska, Anna; Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury i na tej podstawie próbę określenia stopnia konwergencji wydatków na opiekę zdrowotną w państwach Unii Europejskiej. W przypadku systemów opieki zdrowotnej, których kształtowanie ...
 • Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Systematycznie wzrasta liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne w Polsce, w Europie i na świecie. Rozwiązywanie problemów związanych z tymi chorobami jest dużym wyzwaniem stawianym przed ekonomiką zdrowia i systemami ...
 • Frączek, Paweł; Majka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem opracowania była analiza odrębności kultury energetycznej krajów UE oraz czynników, które decydują o ukształtowaniu się różnic. W tym celu dokonano identyfikacji kultury energetycznej krajów UE na podstawie zastosowanych ...
 • Kamba-Kibatshi, Marcel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Un pays qui ne contrôle pas sa monnaie et son système financier, ne contrôle pas son économie et en conséquence sa sécurité économique. La monnaie est un outil important pour la gestion macroéconomique d’un pays. Une ...
 • Pyrkosz, Damian S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The paper deals with the idea of human relationships in the context of economic development and particularly its importance for the idea of sustainable development. The very issue that relationships determine the outcomes ...
 • Młodkowski, Paweł; Tastulekov, Serikzhan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The concept of public-private partnership as a vehicle for arranging provision of public goods or achieving socially desirable public policy goals has a long history and multitude of studies. This paper offers a simple, ...
 • Baran, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Regiony graniczne UE zaliczane są do obszarów problemowych, posiadających niskie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, które wynikają ze złożonych uwarunkowań i specyfiki ich terytorium. Jednym z nich jest pogranicze ...
 • Zwiech, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest ukazanie zależności między nadwyżką dochodów rozporządzalnych nad wydatkami a oceną własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Dodatkowo zostanie zobrazowane zróżnicowanie poziomu realnych ...
 • Czerwińska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję ...
 • Słodowa-Hełpa, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  O tytule, zakresie i charakterze artykułu zadecydowały przesłanki wyeksponowane w pierwszej części tekstu, sprawiające, że dobro wspólne jest na nowo odkrywane, stając się obiektem licznych dyskusji oraz polemik na różnych ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje