Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Słodowa-Hełpa, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  O tytule, zakresie i charakterze artykułu zadecydowały przesłanki wyeksponowane w pierwszej części tekstu, sprawiające, że dobro wspólne jest na nowo odkrywane, stając się obiektem licznych dyskusji oraz polemik na różnych ...
 • Leśniak-Moczuk, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule dokonano uzasadnienia roli kobiety w rodzinie w perspektywie jej biologicznych funkcji. Przedstawiono podłoże i przejawy konfliktu społecznych ról kobiet w powiązaniu z konfliktem płci. Zaprezentowano przyczyny ...
 • Leszczyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Człowiek jest najważniejszą wartością – na tym założeniu opiera się koncepcja rozwoju zintegrowanego wykorzystana do objaśnienia kwestii rozwoju człowieka i społeczeństwa. Jest ona spójna z humanistycznym wymiarem człowieka ...
 • Pyrkosz, Damian S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The paper deals with the idea of human relationships in the context of economic development and particularly its importance for the idea of sustainable development. The very issue that relationships determine the outcomes ...
 • Masłowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejsze opracowanie omawia kwestię informatyzacji jako wyznacznika zrównoważonego rozwoju państwa. Jak wynika z tekstu, program informatyzacji ma za zadanie zapewnienie całemu społeczeństwu, w tym m.in. przedsiębiorcom, ...
 • Cyrek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących zróżnicowania reakcji na impulsy kryzysowe w dwóch grupach krajów Unii Europejskiej: państwach będących członkami strefy euro oraz państwach posługujących się ...
 • Bolonek, Ryszarda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest skonfrontowanie nowych zintegrowanych strategii rozwojowych na lata 2014–2020 z analizą stanu obecnego w wybranych obszarach problemowych dla identyfikacji zagrożeń rozwojowych w tych obszarach. Możliwe ...
 • Klimkowska, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Autorka napisała artykuł o jednym z aspektów transformacji ekonomicznej w Polsce w latach 1990–2014. Przedstawia zmiany w polskim przemyśle samochodów osobowych i w jego otoczeniu w czasie okresu transformacji. ...
 • Czerwińska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję ...
 • Rabiej, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu przeprowadzono analizę wybranych aspektów polityki Unii Europejskiej wobec personelu medycznego. Zbadano sytuację prawną oraz stan obecny i trendy w poziomie i strukturze zatrudnienia kadry medycznej w UE, ...
 • Wiater, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu, wzorowanych na rozwiązaniach innych krajów, reform New Public Management na sposób funkcjonowania korpusu służby cywilnej z punktu widzenia kwestii etycznych. Problem ten ...
 • Malinowski, Grzegorz; Tomkiewicz, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego tekstu jest wskazanie na globalny, progresywny podatek majątkowy, jako na narzędzie polityki gospodarczej, którego zastosowanie ograniczyłoby narastanie nierównowag związanych z pogłębieniem rozwarstwienia ...
 • Kamba-Kibatshi, Marcel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Un pays qui ne contrôle pas sa monnaie et son système financier, ne contrôle pas son économie et en conséquence sa sécurité économique. La monnaie est un outil important pour la gestion macroéconomique d’un pays. Une ...
 • Коломиец, Виктория (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Целью исследования является анализ текущего положения Украины и определение перспектив ее интеграции в мировую экономику. Согласно определенной цели поставлена задача проанализироватьфактическоеположение Украины на мировом ...
 • Tastulekova, Aigul (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  This paper is an attempt to present the gist and consequences of a specific privatization program implemented by the government of the Republic of Kazakhstan. We are currently at the final phase of the National IPO Program ...
 • Kunasz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Problematyka zdrowia może być rozpatrywana w naukach ekonomicznych przez pryzmat teorii kapitału ludzkiego. W myśl tej teorii wybrane wydatki jednostek (w tym na poprawę stanu własnego zdrowia) należy traktować jako ...
 • Головкова, Людмила (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  В статье акцентируется внимание на необходимости обоснование новой парадигмы, которая бы детерминировала формирование концептуальных и методических подходов, механизмов, моделей стратегического развития корпораций в системе ...
 • Rogatka, Krzysztof; Środa-Murawska, Stefania; Biegańska, Jadwiga; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena procesu planistycznego w kontekście kwestii związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Środowisko przyrodnicze jest z jednej strony istotnym elementem umożliwiającym rozwój ...
 • Zwiech, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest ukazanie zależności między nadwyżką dochodów rozporządzalnych nad wydatkami a oceną własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Dodatkowo zostanie zobrazowane zróżnicowanie poziomu realnych ...
 • Frączek, Paweł; Majka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem opracowania była analiza odrębności kultury energetycznej krajów UE oraz czynników, które decydują o ukształtowaniu się różnic. W tym celu dokonano identyfikacji kultury energetycznej krajów UE na podstawie zastosowanych ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje