Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Masłowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejsze opracowanie omawia kwestię informatyzacji jako wyznacznika zrównoważonego rozwoju państwa. Jak wynika z tekstu, program informatyzacji ma za zadanie zapewnienie całemu społeczeństwu, w tym m.in. przedsiębiorcom, ...
 • Cyrek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących zróżnicowania reakcji na impulsy kryzysowe w dwóch grupach krajów Unii Europejskiej: państwach będących członkami strefy euro oraz państwach posługujących się ...
 • Bolonek, Ryszarda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest skonfrontowanie nowych zintegrowanych strategii rozwojowych na lata 2014–2020 z analizą stanu obecnego w wybranych obszarach problemowych dla identyfikacji zagrożeń rozwojowych w tych obszarach. Możliwe ...
 • Klimkowska, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Autorka napisała artykuł o jednym z aspektów transformacji ekonomicznej w Polsce w latach 1990–2014. Przedstawia zmiany w polskim przemyśle samochodów osobowych i w jego otoczeniu w czasie okresu transformacji. ...
 • Czerwińska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję ...
 • Rabiej, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu przeprowadzono analizę wybranych aspektów polityki Unii Europejskiej wobec personelu medycznego. Zbadano sytuację prawną oraz stan obecny i trendy w poziomie i strukturze zatrudnienia kadry medycznej w UE, ...
 • Wiater, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu, wzorowanych na rozwiązaniach innych krajów, reform New Public Management na sposób funkcjonowania korpusu służby cywilnej z punktu widzenia kwestii etycznych. Problem ten ...
 • Zwiech, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest ukazanie zależności między nadwyżką dochodów rozporządzalnych nad wydatkami a oceną własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Dodatkowo zostanie zobrazowane zróżnicowanie poziomu realnych ...
 • Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Systematycznie wzrasta liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne w Polsce, w Europie i na świecie. Rozwiązywanie problemów związanych z tymi chorobami jest dużym wyzwaniem stawianym przed ekonomiką zdrowia i systemami ...
 • Якимова, Алла М. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  В статье анализируются теоретические основы и обобщаются научные взгляды на определение основных характеристик понятия «социально-экономическая безопасность» с позиции системного подхода и сложных динамических систем; ...
 • Renkas, Jurij (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie metody stosowania wskaźnika produktywności pracy Q do rozwiązania ważnych pytań makroekonomicznych. Stabilność wskaźnika produktywności pracy sprawia, że jest on dobrą miarą osiągniętego ...
 • Słodowa-Hełpa, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  O tytule, zakresie i charakterze artykułu zadecydowały przesłanki wyeksponowane w pierwszej części tekstu, sprawiające, że dobro wspólne jest na nowo odkrywane, stając się obiektem licznych dyskusji oraz polemik na różnych ...
 • Droba, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektorów kreatywnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie oficjalnych danych dostarczonych przez Urząd ...
 • Kunasz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Problematyka zdrowia może być rozpatrywana w naukach ekonomicznych przez pryzmat teorii kapitału ludzkiego. W myśl tej teorii wybrane wydatki jednostek (w tym na poprawę stanu własnego zdrowia) należy traktować jako ...
 • Nowak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Od początku XXI wieku obserwuje się wzrost poziomu pomocy rozwojowej. W udzielanie pomocy krajom rozwijającym się są zaangażowane nie tylko najbardziej rozwinięte gospodarki świata, ale także arabskie kraje naftowe i ...
 • Kuźniar-Żyłka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji między formami kapitału związanymi z rozwojem sektora kreatywnego gospodarki. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na wzajemnych zależnościach między kapitałem ...
 • Hnatyszyn-Dzikowska, Anna; Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury i na tej podstawie próbę określenia stopnia konwergencji wydatków na opiekę zdrowotną w państwach Unii Europejskiej. W przypadku systemów opieki zdrowotnej, których kształtowanie ...
 • Młodkowski, Paweł; Tastulekov, Serikzhan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The concept of public-private partnership as a vehicle for arranging provision of public goods or achieving socially desirable public policy goals has a long history and multitude of studies. This paper offers a simple, ...
 • Kamba-Kibatshi, Marcel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Un pays qui ne contrôle pas sa monnaie et son système financier, ne contrôle pas son économie et en conséquence sa sécurité économique. La monnaie est un outil important pour la gestion macroéconomique d’un pays. Une ...
 • Коломиец, Виктория (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Целью исследования является анализ текущего положения Украины и определение перспектив ее интеграции в мировую экономику. Согласно определенной цели поставлена задача проанализироватьфактическоеположение Украины на мировом ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje