Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Hnatyszyn-Dzikowska, Anna; Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury i na tej podstawie próbę określenia stopnia konwergencji wydatków na opiekę zdrowotną w państwach Unii Europejskiej. W przypadku systemów opieki zdrowotnej, których kształtowanie ...
 • Kola-Bezka, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem opracowania jest określenie kierunków i skali zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów NUTS 3 w EŚW, jakie zaszły w latach 1999–2011. Wykorzystano do tego metodę analizy danych statystycznych (PKB ...
 • Renkas, Jurij (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie metody stosowania wskaźnika produktywności pracy Q do rozwiązania ważnych pytań makroekonomicznych. Stabilność wskaźnika produktywności pracy sprawia, że jest on dobrą miarą osiągniętego ...
 • Młodkowski, Paweł; Tastulekov, Serikzhan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The concept of public-private partnership as a vehicle for arranging provision of public goods or achieving socially desirable public policy goals has a long history and multitude of studies. This paper offers a simple, ...
 • Якимова, Алла М. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  В статье анализируются теоретические основы и обобщаются научные взгляды на определение основных характеристик понятия «социально-экономическая безопасность» с позиции системного подхода и сложных динамических систем; ...
 • Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rangi oraz komponentów kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano wzrastająca rangę kompetencji pracowniczych do pracy z ...
 • Droba, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektorów kreatywnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie oficjalnych danych dostarczonych przez Urząd ...
 • Nowak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Od początku XXI wieku obserwuje się wzrost poziomu pomocy rozwojowej. W udzielanie pomocy krajom rozwijającym się są zaangażowane nie tylko najbardziej rozwinięte gospodarki świata, ale także arabskie kraje naftowe i ...
 • Adamska-Chudzińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule zaprezentowane zostały rozważania dotyczące roli edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Aktualna formuła kształcenia akademickiego charakteryzuje się silnym powiązaniem z ...
 • Kuźniar-Żyłka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji między formami kapitału związanymi z rozwojem sektora kreatywnego gospodarki. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na wzajemnych zależnościach między kapitałem ...
 • Baran, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Regiony graniczne UE zaliczane są do obszarów problemowych, posiadających niskie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, które wynikają ze złożonych uwarunkowań i specyfiki ich terytorium. Jednym z nich jest pogranicze ...
 • Wyszkowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Systematycznie wzrasta liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne w Polsce, w Europie i na świecie. Rozwiązywanie problemów związanych z tymi chorobami jest dużym wyzwaniem stawianym przed ekonomiką zdrowia i systemami ...
 • Czerwiński, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań dotyczących zależności pomiędzy oceną jakości informacji zawartej w serwisie WWW związanym ze zdrowiem a jego pozycją w różnych rankingach tych serwisów. Ocena ...
 • Gontar, Beata; Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) odgrywa ważną rolę we wzroście przychodów z gospodarki w każdym kraju, jak i w ujęciu globalnym na świecie. Dobrym przykładem są usługi turystyczne, oferowane ...
 • Golus, Wojciech; Łojewski, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Trwający proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, a w tym edukacja, powinien być wspomagany nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Takim narzędziem niewątpliwie mogą stać się platformy edukacyjne z biologicznym ...
 • Hall, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Autor podejmuje próbę oceny zmian w systemie certyfikacji umiejętności ECDL z punktu widzenia zmian projakościowych. Opisuje główne zmiany w strukturze organizacyjnej, koncentrując się na procedurach egzaminacyjnych. ...
 • Grądziel, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują na umocnienie roli wiedzy, informacji i innowacji w rozwoju gospodarczym. Obserwowane zjawisko przejścia od gospodarki materiało- i kapitałochłonnej do gospodarki, której podstawą ...
 • Kuzmišinová, Viera; Kuzmišin, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The paper presents some possibilities for the utilization of basic statistical methods in the evaluation of the business environment in Slovakia: i.e. index analysis to identify strengths and weaknesses of the business ...
 • Hys, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem pracy jest zasygnalizowanie problematyki lokalizacji zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjne na świecie w świetle zagadnień telematyki transportu. W celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań optymalizujących ...
 • Hawrysz, Liliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł poświęcony jest e-usługom publicznym. Omówiono w nim ewolucję idei e-administracji na świecie i w Polsce, przywołano modele dojrzałości usług świadczonych przez e-administrację oraz scharakteryzowano stan zaawansowania ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje