Repozytorium UR

Platformy e-learningowe a kursy edukacyjne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Molga, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-08-10T10:15:06Z
dc.date.available 2015-08-10T10:15:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 147-153
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1146
dc.description.abstract Od kilku lat jesteśmy świadkami ogromnego wręcz rozwoju Internetu, zarówno pod względem liczebności uczestników, jak też liczby usług przez niego oferowanych. Jedną z takich usług stały się kursy przygotowane na platformie zdalnego nauczania, w których bezpośrednią komunikację typu: nauczyciel – uczeń zastępuje komunikacja elektroniczna. Artykuł definiuje kurs edukacyjny i zawartość takiego kursu, którego podstawowymi zadaniami są: gromadzenie materiałów dydaktycznych, ich organizowanie i udostępnianie adresatom. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Since couple of years we've became witnesses of fast developing of the internet, including huge amount of participans and wide range of facilities. One of such services become prepared courses distance learning platform in which to communicate directly with the type: the teacher - student, replaces the electronic communication. Article defines an educational course and content of such a course, which is to collect the basic tasks of teaching materials, organize and share their addressees. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie pl_PL.UTF-8
dc.subject kurs pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject komputer pl_PL.UTF-8
dc.subject on-line pl_PL.UTF-8
dc.subject learning pl_PL.UTF-8
dc.subject course pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject computer pl_PL.UTF-8
dc.title Platformy e-learningowe a kursy edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative E-learning platforms and educational courses pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje