Repozytorium UR

Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Molga, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-08-10T10:07:40Z
dc.date.available 2015-08-10T10:07:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 140-146
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1145
dc.description.abstract W ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania mikrokomputerów, co w połączeniu z upowszechnieniem się łączności on-line doprowadziło do wyłonienia się zupełnie nowej możliwości kształcenia – nauczania na odległość, czyli prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy osoby uczące się i nauczyciele nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji współczesne technologie komunikacyjne. Rozwój techniki przyczynił się do szukania mobilnych form kształcenia, czyli e-learningu. Tłumacząc na język polski, to nic innego jak: kształcenie na odległość, e-nauczanie czy nauczanie on-line. W artykule przedstawiona zostanie definicja platform edukacyjnych stosowanych na płaszczyźnie edukacyjnej, jako serwis internetowy o profilu dydaktycznym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the final decade there was a sudden increase of using microcomputers which connected with the popularization of an online contact led to emerge a completely new opportunity of education – teaching from a distance that is conducting a teaching process in conditions where students and tutors who are not at the same place, using contemporary communication technologies to pass on information. The development of technology has contributed to the search of mobile forms of learning, or e-earning. Translated into Polish language, is nothing like distance learning, e-learning or online learning. This section describes the definition of educational platforms will be used for educational level, as Internet service educational profile. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie pl_PL.UTF-8
dc.subject kurs pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject komputer pl_PL.UTF-8
dc.subject on-line pl_PL.UTF-8
dc.subject learning pl_PL.UTF-8
dc.subject course pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject computer pl_PL.UTF-8
dc.title Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative E-learning platforms – internet service didactic profile pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje