Technologiczny radar CISCO 2014

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wśród wielu prognoz dotyczących rozwoju technologii informacyjnych na uwagę zasługuje prognoza CISCO. Dotyczyła ona roku 2014. Czy zrealizowano jej założenia? Obejmowały one następujące kierunki rozwoju: rozwijanie technologii wideo z przeglądarki w czasie rzeczywistym; urządzenia świadome otoczenia; mobilne sieci; upowszechnienie protokołu IPv6; Internet Wszechrzeczy (IoE) a M2M, bezpieczeństwo i MDM; aplikacje SDN (Software Defined Networking) i ACI (Application Centric Infrastructure).
Among the many predictions for the development of information technologies on Noteworthy forecast CISCO. It concerned 2014. Is realized its objectives? These included the following heavy-vided development: development of video technology from the browser in real time; environment conscious device; mobile networks; dissemination of IPv6; Internet of Everything (IOE) and M2M, security and MDM; Applications SDN (Software Defined Networking) and ACI (Application Centric Infrastructure).
Opis
Słowa kluczowe
technologie wideo , urządzenia świadome otoczenia , mobilne sieci , protokół IPv6 , MDM , SDN , ACI , video technology , environment conscious device , mobile networks , dissemination of IPv6 , Internet of Everything (IOE) and M2M , security and MDM , Applications SDN (Software Defined Networking) , ACI (Application Centric Infrastructure)
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 15-19