Repozytorium UR

Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcząt w wieku 13–15 lat

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tymczak, Monika
dc.contributor.author Pop, Teresa
dc.contributor.author Karczmarek-Borowska, Bożenna
dc.contributor.author Pitak, Mariola
dc.contributor.author Kultys, Jacek
dc.date.accessioned 2015-07-02T12:30:32Z
dc.date.available 2015-07-02T12:30:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 31-40
dc.identifier.issn 2082-369X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1073
dc.description.abstract Wstęp: Zainteresowanie motorycznością człowieka rozwija się od niemalże początku jego dziejów. Stan i przemiany w zakresie motoryczności młodzieży są obecnie elementem strategii edukacyjnej państwa. Cel pracy: Celem pracy jest określenie różnic pomiędzy podstawowymi cechami somatycznymi dziewcząt w wieku 13, 14 i 15 lat, jak również analiza ogólnej sprawności motorycznej dziewcząt poddanych badaniom. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 135 uczennic Zespołu Szkół w Starej Wsi w wieku 13, 14 i 15 lat. Każda z grup wiekowych liczyła 45 osób. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2013 roku. U badanych wykonano pomiary podstawowych cech somatycznych: wysokości i masy ciała oraz zbadano zdolności motoryczne testem EUROFIT, a następnie zestawiono próby w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki: Uzyskano statystycznie istotne różnice zwinności, gibkości oraz siły statycznej w zależności od cech somatycznych badanych. Wnioski: 1. Dziewczęta charakteryzują się stopniowym rozwojem wysokości ciała oraz masy ciała. 2. Wraz ze wzrostem parametru wysokości ciała zaobserwowano obniżenie zwinności badanych dziewcząt. 3. Wykazano wprost proporcjonalną zależność pomiędzy masą ciała a siłą statyczną dziewcząt z badanych grup wiekowych. 4. W grupie 13- i 14-latek odnotowano istotną statystycznie zależność masy ciała i gibkości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Introduction: People have been interested in human motor skills since the dawn of time. Nowadays, the condition and the changes in the youth’s motor skills have been an element of educational strategy of Poland. Aim: The objective was to determine the differences between the basic somatic features among girls at the age of 13, 14, 15, as well as, the analysis of the overall motor performance of girls. Material and methods: The study included 135 girls at the age of 13, 14, 15 from School Complex in Stara Wieś. Each age group included 45 subjects. The study was conducted in April 2013. Basic somatic features such as height, body weight were measured in accordance with EUROFIT test and then the taken measurements were compared within the age groups. Results: Differences in agility, flexibility and static force depending on the somatic features were statistically significant. Conclusions: 1. The girls were characterized by the gradual growth in height and weight. 2. As the height parameter increases, the agility of the girls decreases. 3. The study indicated that the correlation between the static force and body weight within the age groups was directly proportional. 4. The correlation between body weight and flexibility of the 13 and 14 year old girls was statistically significant. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sprawność motoryczna pl_PL.UTF-8
dc.subject EUROFIT pl_PL.UTF-8
dc.subject cechy somatyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject motor skills pl_PL.UTF-8
dc.subject somatic features pl_PL.UTF-8
dc.title Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcząt w wieku 13–15 lat pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje