Repozytorium UR

Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Raubo, Grzegorz
dc.date.accessioned 2015-07-01T11:23:27Z
dc.date.available 2015-07-01T11:23:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Raubo G.; Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego; "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja; red. Nalepa M., Trościński G., s. 343-355. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1048
dc.description.abstract The article is devoted to criticism of prophecies presented by Wojciech Bystrzonowski, an encyclopaedist and a science popularizer, in his work “Informacyja matematyczna” [“Mathematical Information”] (1743, 1749). The author discusses prophecies of sorcerers, physiognomy, palmistry, prophetic dreams and astrological predictions. He examines the cases of combining magical practices with religious beliefs, which he regards as dangerous signs of spreading superstitions. He also shows that prophecy cannot be compatible with faith and fundamental principles of rational reasoning. Furthermore, he emphasizes that in the critical evaluation of prophecy a Jesuit principle of discernment of spirits can be applied. The issues covered in his work are characteristic of the atmosphere of the intellectual change that took place at the turn of the Baroque and the Enlightenment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject barok pl_PL.UTF-8
dc.subject oświecenie pl_PL.UTF-8
dc.subject literatura pl_PL.UTF-8
dc.subject prognostyki pl_PL.UTF-8
dc.subject religia pl_PL.UTF-8
dc.subject racjonalizm pl_PL.UTF-8
dc.subject Baroque pl_PL.UTF-8
dc.subject Enlightenment pl_PL.UTF-8
dc.subject literature pl_PL.UTF-8
dc.subject prophecies pl_PL.UTF-8
dc.subject religion pl_PL.UTF-8
dc.subject rationalism pl_PL.UTF-8
dc.title Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Predictions in the Light of Faith and Reason. Religious Aspects of Wojciech Bystrzonowski's "Mathematical Information" pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje