Repozytorium UR

Nierówności edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Długosz, Piotr
dc.date.accessioned 2015-05-29T05:22:04Z
dc.date.available 2015-05-29T05:22:04Z
dc.date.issued 2015-05-01
dc.identifier.citation Długosz, P.(2015),Nierówności edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja,1(69)/2015,s.109-122 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn ISSN 1505-8808
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1010
dc.description pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki badań nad nierównościami edukacyjnymi wśród młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Dane zostały zebrane w Przemyślu i Drohobyczu oraz okolicach na przełomie 2012/2013 przy zastosowaniu metody sondażowej. Ankiety zostały zrealizowane za pomocą techniki ankiety audytoryjnej. Próba badawcza liczyła 717 w Polsce i 584 na Ukrainie. Wyniki analiz potwierdziły utrzymywanie się nierówności edukacyjnych w obu krajach. Status społeczno-ekonomiczny mierzony wykształceniem ojca, pozycją zawodową, warunkami materialnymi miał wpływ na wybór szkoły średniej, oceny szkolne, korzystanie z korepetycji, aspiracje edukacyjne. Maturzyści z wyższym statusem częściej uczyli się w liceach ogólnokształcących, mieli wyższe średnie oceny, częściej korzystali z korepetycji, bardziej cenili wyższe wykształcenie i mięli wyższe aspiracje edukacyjne wyrażane przez chęć ukończenia wyższych szczebli edukacyjnych (magisterium, doktorat), w dużych osadkach akademickich na prestiżowych uczelniach. Prowadzone analizy pokazały też, że w grupie uczniów z najwyższymi ocenami szkolnymi wyższy poziom aspiracji będą mieć jednostki z wyższym statusem. Badania potwierdziły utrzymywanie się nierówności edukacyjnych w obu krajach i odsłoniły identyczne mechanizmy, które są odpowiedzialne za ich podtrzymywanie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper shows the results of research on educational inequalities among the youth in Poland and Ukraine. The data was collected in Przemyśl, Drohobych and vicinities at the turn of 2012 and 2013 using the survey method. The survey was conducted with the use of the auditorium questionnaire technique. The research sample consisted of 717 Polish and 584 Ukrainian students. The findings confirmed the fact that in both countries educational inequalities sustain. The socio-economic status – measured by father’s education, job status and material conditions – influenced the choice of secondary school, school performance, taking private lessons and educational aspirations. Secondary school leavers of higher status graduated from secondary schools of general education and took private lessons more often. They also had a better grade point average and higher educational aspirations, as they valued higher education and expressed willingness to obtain a higher degree (such as MA or PhD) from a prestigious university. The research has shown that within the group of students with the highest grade point average, those of better status have higher educational aspirations. The research has confirmed the fact that the educational inequalities in both countries sustain and unveiled identical mechanisms responsible for maintaining them.
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Dolnośląska Szkoła Wyższa pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nierówności edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject status społeczno-ekonomiczny
dc.subject osiągnięcia szkolne
dc.subject aspiracje edukacyjne
dc.subject korepetycje
dc.subject Polska - Ukraina
dc.title Nierówności edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje