Repozytorium UR

StaticPageTitle

Repozytorium UR

Dodawanie do repozytorium


Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika należy wybrać kolekcję, w której będzie zapisana dodawana pozycja. Następnie klikamy w odnośnik Dodaj nową pozycję do tej kolekcji i zaczynamy dodawanie nowego dokumentu (pozycji).

Rys. 1 Wybór kolekcji


Właściwy proces dodawania rozpoczyna się od odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji. Pytania są sformułowane jasno i dodatkowo wyjaśnione w krótkim zdaniu poniżej zasadniczego pytania.

Rys. 2 Podstawowe pytania


W kolejnych dwóch krokach należy podać jak najwięcej informacji opisujących dodawaną pozycję.

Rys. 3 Opisywanie pozycji

Rys. 3a Opisywanie pozycji cd.


Następny krok to przesłanie pliku. Można dodać więcej niż jeden plik – w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj plik i kolejne.

Rys. 4 Przesyłanie pliku


Po przesłaniu pliku pojawi się prośba na przejrzenie wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności.

Rys. 5 Sprawdzanie poprawności danych


Przed zakończeniem dodawania materiału można udzielić do niego licencji Crative Commons, która określa, jak użytkownicy będą mogli korzystać z Twojego utworu. Pełne postanowienia licencji dostępne są na stronie http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/.

Rys. 6 Udzielanie licencji


Ostatni krok: aby Repozytorium UR mogło prezentować Twoją pracę, musisz udzielić licencji do tego utworu. Aby to zrobić, zaznacz Udzielam licencji i naciśnij przycisk Zdeponuj.

Rys. 6a Udzielanie licencji cd.


Dodawanie pozycji zostało zakończone. Po procesie weryfikacyjnym otrzymasz wiadomość e-mail, gdy pozycja zostanie dołączona do kolekcji lub gdy pojawi się jakaś wątpliwość. W każdej chwili możesz sprawdzić status tej pozycji, odwiedzając stronę z dodawanymi przez siebie pozycjami.

Rys. 7 Zakończenie procesu dodawania pozycji