Repozytorium UR

Browsing by Author "Vargová, Mária"

DSpace Repository

Browsing by Author "Vargová, Mária"

Sort by: Order: Results:

  • Vargová, Mária; Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.