Repozytorium UR

Przeglądaj według autora "Vargová, Mária"

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według autora "Vargová, Mária"

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Vargová, Mária; Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje