Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Gwardecki, Mateusz (Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu RzeszowskiegoWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem pracy jest zaaplikowanie na pole teorii archeologii pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego (wywodzącego się z socjologii i psychologii). Aplikacja ta pomocna jest do rozpoznania kluczowych przekonań i związanych z ...
 • Walecki, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The introduction presents the next stage in the research on the Brest Bible. It is the result of the conference organized in Brest in 2015, which was a continuation of a symposium that was also held in Brest to commemorate ...
 • Zachariasz, Andrzej L. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Zachariasz, Andrzej L. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
 • Barnaś, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article in its introductory part outlines the history of rock music in Poland and presents the tools to be used in the analysis of the lyrics of rock songs, which the author carries out in the main body of the paper. ...
 • Binek, Mateusz (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
 • Smolski, Marcin (2015-10-16)
  In this article the author examines the judgment of the Supreme Court of 13.04.1972 r., which also today is a source of guidance personal inspection staff. As a condition of the legality of its conduct, the Supreme Court ...
 • Bugdol, Marcin; Łasak, Dominika; Bugdol, Monika; Mitas, Andrzej W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych zagadnieniu doboru źródeł informacji, z których matki dzieci w wieku 6–36 miesięcy czerpią wiedzę na temat właściwego żywienia swojego potomstwa. Ze względu na fakt, że ...
 • Kochmańska, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The proposal of volleyball report researching method, where the snapshot of media users is consulted, was shown in this paper. Establishing of media recipient and his emotions during the volleyball match report, as the ...
 • Kanikuła, Maciej (Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł opisuje różne sposoby interpretacji utworów na instrumenty klawiszowe J.S.Bacha na fortepianie współczesnym. W jego pierwszej części autor omawia główne tendencje wykonawcze. Przedstawia tradycję romantyczną oraz ...
 • Rzepka, Katarzyna; Czerny, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autorzy w artykule wysuwają postulat humanizacji ekonomii jako wyraz ekspozycji aspektu podmiotowości. W tym celu przywołują koncepcje etyczne Kotarbińskiego oraz Bańki, którzy wskazują na metodologię postępowania badawczego ...
 • Firlus, Jakub Grzegorz; Fox, Natalie (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Over a decade of auxiliary language operating under the Polish legal systems has raised many doubts. This is to say procedural aspects and administrative standards in terms of good governance is not efficient. Hence the ...
 • Dorosz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  This article presents the problems faced by an editor preparing a correspondence dialogue between Jan Lechoń and Kazimierz Wierzyński (237 mainly handwritten letters from 1941-1956) for a critical edition, among others, ...
 • Święch, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article presents the story of an unfinished book by Jerzy Stempowski about the Roman poet Ovid. The author analyzes the reasons for giving up this project by Stempowski so that in this way Stempowski’s attitude towards ...
 • Opielowska-Nowak, Zuzanna (Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu RzeszowskiegoWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Wyspy Brytyjskie są miejscem, gdzie do dnia dzisiejszego można zauważyć żywe zainteresowanie rodzimą kulturą. Pielęgnuje się słynne zabytki, gotyckie katedry, kładzie nacisk na kultywowanie pamięci o pieśniach ludowych, ...
 • Maruszewska, Natalia; Miśniakiewicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Świadomość́ i wymagania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia nieustannie rosną̨. W związku z tym celem systemu urzędowej kontroli żywności powinno być́ zapewnienie konsumentom bezpiecznej żywności ...
 • Cwynar, Katarzyna M. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
 • Krzemień, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Stan polskiego systemu zdrowotnego nie jest zadowalający. W opracowaniu zwraca się uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian instytucjonalnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w kontekście różnych problemów i wyzwań. Do ...
 • Kosiek, Tomasz (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008)
  Prezentowanym tekstem próbuję, choć jedynie w wąskim stopniu, wypełnić lukę w badaniach na temat wpływu przemian społeczno-ekonomicznych jakie zaszły w ostatnich latach na Ukrainie na społeczności wiejskie. W artykule ...
 • Swoboda, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zestawienie sposobów przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej prowadzone w Polsce oraz w Czechach (Praga) wyraźnie wskazuje na nasze niedostatki. Z drugiej strony sugeruje, w jakim kierunku ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje