Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kasprzyk, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Common digitization of the e-services sector currently represents the basis for social and economic development. The development of e-administration is one of the key components of the process of building an information ...
 • Klimczak, Róża (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-06-27)
  W centrum rozważań prowadzonych w niniejszej dysertacji jest branding, czyli proces kreowania i utrwalania pozytywnego wizerunku marki w umysłach konsumentów. Podstawowym celem postawionym w rozprawie jest próba opisu ...
 • Rybak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tematem artykułu jest przestawienie roli, jaką pełni wielokanałowa strategia marketingowa w przedsiębiorstwie. Prowadzenie elastycznych działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w zależności od kanałów dystrybucji ...
 • Kiełbasa, Barbara; Tartaraj, Azeta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022)
  The aim of the study was to identify challenges for the development of the e-commerce industry in Poland and Albania and to explore their directions and limitations in the opinion of young people. The study was formed by ...
 • Deluga, Włodzimierz; Dyczkowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W referacie został pokazany Internet jako miejsce współczesnego biznesu i rozwoju rynku elektronicznego. Celem było opisanie rozwiązań oferowanych przez e-commerce dla klientów indywidualnych oraz jakie czynniki wpływają ...
 • Glinka, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  The aim of the article is to analyze the process of public e-communication in the so-called first wave of the COVID-19 pandemic, i.e., between March and August 2020. The selection of the studied cases – seventy-two small ...
 • Szewczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł zwraca uwagę na stosunkowo nową formę dydaktyki, jaką jest nauczanie na odległość – tzw. e-learning. Zawarto w nim podstawowe informacje o istocie tej techniki dydaktyki i podano jej zalety oraz wady. Zaprezentowano ...
 • Sito, Patrycja; Molga, Agnieszka; Hermanowicz, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  E-learning, który dotychczas był określany jako „nauczanie na odległość” nabrał dużo większej wartości przez wzrost zainteresowania Internetem. Stał się on bardzo popularny, ponieważ dostęp do niego jest praktycznie wszędzie, ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem do polskiego systemu oświaty e-materiałów dydaktycznych. Podjęto próbę klasyfikacji e-materiałów dydaktycznych. Przedstawiono stan obecny i plany związane z rolą tych ...
 • Falkiewicz, Ewa; Maj, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania e-podręczników w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia. Rozważono pytania: czy uczniowie chętnie używają e-podręczników i jakie korzyści im to przynosi.
 • E-senior 
  Orłowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Partycypacja społeczna współcześnie zmusza wszystkich do życia i komunikacji wirtualnej. Kto jej nie podejmuje, staje się wykluczony. Na tej kanwie narosło wiele stereotypów i uprzedzeń, w tym powszechny o wykluczeniu ...
 • Hawrysz, Liliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł poświęcony jest e-usługom publicznym. Omówiono w nim ewolucję idei e-administracji na świecie i w Polsce, przywołano modele dojrzałości usług świadczonych przez e-administrację oraz scharakteryzowano stan zaawansowania ...
 • Wilk, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Szybki rozwój elektronicznej administracji w Polsce stał się asumptem do analizy tego zjawiska. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju e-administracji w województwie podkarpackim. Duża liczba przebadanych respondentów ...
 • Madej, Jan; Widlak, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu e-usług wykorzystywanych w serwisach internetowych wybranych gmin województwa małopolskiego i prezentuje wyniki oraz najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. Do badań ...
 • Bochnak, Tomasz (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2006)
  Artykuł omawia genezę i zróżnicowanie najstarszych umb kolistych, przedstawiono również skrótowo podstawowe dane dotyczące umb taśmowatych. Omówiono zasadnicze różnice konstrukcyjne pomiędzy tarczami z żeberkiem okutym ...
 • Wąs, Marcin (the AuthorsThe University of Rzeszów Publishing House, 2021)
  The article presents flint materials obtained from domestic facilities from the late phase of “Linienbandkeramik” from the Brzezie 40 and Targowisko 16 sites and the classic phase of the Malice culture from the 14–15 ...
 • Saile, Thomas (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2008)
 • Kozłowski, Stefan Karol; Terberger, Thomas; Bobak, Dariusz; Orschiedt, Jörg; Połtowicz-Bobak, Marta (Société préhistorique française, 2017)
  Magdalenian à navettes is the first trace of the Magdalenian presence on the territory of the eastern part of Central Europe, which is far ahead of the main phase of the Magdalenian settlement in these areas. It is represented ...
 • Rut-Kluz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The theory of relevance presented by Dan Sperber and Deidre Wilson (1995) is a general theory of communication which has been developing over the past decades and apart from the theoretical developments it has been implemented ...
 • Cempa-Włodarczyk, Klaudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article contains a critical analysis of tasks occurring in deferred echolalic speech of a child. Different circumstances couse the presence of specific wording in the emerging speech acts observed in autistic girl ...