Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1998)
  Artykuł przedstawia interpretację wiersza "Przypowieść" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 • Bobak, Dariusz; Kufel, Bernadeta; Lisowska, Ewa; Mikołajczyk, Anna (2008)
  Flint artifacts are the most com mon finds on the archaeological sites from Early and Middle Stone Age. Considerable part of assemblages often bear traces resulted from high temperature in- fluence. These traces are ...
 • Wroniecki, Piotr; Jedynak, Artur (Muzeum Okręgowe w RzeszowieInstytut Archeologii URFundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoOficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2016)
  Geophysical surveys, conducted in 2010–2011 at the site 63 in Krzczonowice, aimed for recognition of its range and internal structure, and by means of verifying excavations, the aforementioned research intended to verify ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W opracowaniu poruszono problematykę oprogramowania do badań symulacyjnych w energoelektronice. Przedstawiono przykłady jego zastosowania na zajęciach laboratoryjnych z napędów elektrycznych w Instytucie Nauk Technicznych ...
 • Zacniewski, Artur; Kleinszmidt, Marcin; Zdunek, Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przeanalizowano szereg metod dotyczących syntezy mowy, mając na uwadze ich wykorzystanie w urządzeniu przenośnym. Badania realizowano na urządzeniach o zróżnicowanych parametrach, a badanymi kryteriami były ...
 • Bilek, Maciej; Pytko, Joanna; Sosnowski, Stanisław (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2016)
  Popularność soków brzozowych wzrasta, a szereg źródeł wskazuje na liczne korzyści zdrowotne wynikające z ich spożywania. Rzadko jednak zwraca się uwagę na niską trwałość soków brzozowych, a badania naukowe dotyczące tego ...
 • Zardzewiały, Miłosz (Uniwersytet Rzeszowski, 2017)
  Pole magnetyczne może być stosowane jako fizyczny czynnik do poprawy zdolności kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin. Celem niniejszej pracy badawczej było określenie wpływu nawożenia mineralnego oraz przedsiewnej stymulacji ...
 • Pisarek, Marta; Gargała-Polar, Marta (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015)
  Celem badań było rozpoznanie czynników przestrzennych mających wpływ na funkcjonalność Ogrodu Miejskiego im. Solidarności w Rzeszowie. Przeprowadzono własne obserwacje terenowe oraz ankietę wśród osób odwiedzających park. ...
 • Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji nauczycieli i studentów w zakresie możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Przedstawione zagadnienie ukazuje potrzebę współczesnego społeczeństwa na wdrażanie nowych ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych pamięci w treściach kształcenia kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Na bazie analizy istniejących rozwiązań opisano projekt i ...
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ewaluacji skuteczności zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdefiniowano cele pomiaru oraz zaproponowano model pomiarowy do oceny skuteczności ...
 • Janora, Kinga Jowita; Garczyńska, Mariola; Pączka, Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Gospodarka odpadami w Polsce jest uregulowana wieloma przepisami prawnymi i w znacznym stopniu oddziałuje na codzienne życie obywateli, między innymi skłaniając ich do segregacji wytwarzanych przez siebie odpadów. Właściwa ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych układów komutacyjnych w treściach kształcenia inżynierów kierunku informatyka. Na bazie analizy rozwiązań istniejących opisano projekt i ...
 • Stańdo-Górowska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celem opracowania jest identyfikacja czynników i zbadanie ich wpływu na wysokość wynagrodzeń minimalnych. Podstawą analiz i badań jest teoria pomiaru kapitału ludzkiego pracowników. Z tej teorii wynikają modele wynagrodzeń ...
 • Broda, Daniel (2015-03-17)
  W niniejszej pracy badano potencjał wykorzystania niekonwencjonalnych, termotolerancyjnych, metylotroficznych drożdży Hansenula (Ogataea) polymorpha, jako źródło flawoprotein: flawocytochromu b2 i dehydrogenazy D-mleczanu, ...
 • Czarnobaj, Carina Casiraghi; Folarosso, Hellen Cristina; Picagevicz, Maria Gabriela; Lima de, Natália; Kiyosen Nakayama, Gustavo; Flor Bertolini, Gladson Ricardo (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Introduction. A technique used in physiotherapy, but still underinvestigated, is the use of the Russian current as an aid in the improvement of balance. Aim. To verify the influence of the Russian current applied to the ...
 • Niczyporuk, Piotr (2014-06-20)
  W terminologii stosowanej w odniesieniu do osób prowadzących działalność bankową w prawie rzymskim tylko dwa terminy odnoszą się do banków państwowych, tj. mensarii i num-mularii. Mensarii działali jako swego rodzaju ...
 • Niczyporuk, Piotr (2014-06-20)
  Wzmianki o bankierach można znaleźć w komediach Plauta, oddających w dużej mierze rzeczywistość rzymską z przełomu III i II w. p.n.e. Komediopisarz w swych dziełach odnosił się do osób zajmujących się działalnością bankierską, ...
 • Skrzypek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego wzrasta rola wiedzy. Zarządzanie wiedzą w coraz większym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym każdej organizacji. Dzielenie się wiedzą jest ważną ...