Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 •  Uytterhaegen, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-06-05)
  Celem tego badania jest zgłębienie współzależności związanych z tym, w jakim stopniu zmienne czynniki zewnętrzne, z którymi miały styczność osoby z wyższym wykształceniem o różnych preferencjach w zakresie sposobów uczenia ...
 • Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka; Wiśniowska-Szurlej, Agnieszka; Wilmowska-Pietruszyńska, Anna; Sozański, Bernards (2019-03-04)
 • Łódzki, Bartłomiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  “Post-truth” was labeled as the most important word of the year 2016 by Oxford Dictionaries’ editorial board. The issue is directly linked to the growing phenomenon of „fake news”. In the age of rapidly developing online ...
 • Kalábová, Helena; Jihlavec, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The postmodern era, which we live in, is characterised by the demand for freedom. One person’s freedom ends where another person’s freedom begins. The idea of tolerating another person’s freedom is not new; it has its roots ...
 • Rutka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The present article discusses works by Łukasz Orbitowski and Paweł Demirski, two authors representing the young generation of Polish writers whose texts stand in the opposition to a worn-out and highly ritualised trend of ...
 • Olbrycht, Tomasz; Kucharska-Świerszcz, Monika (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  W publikacji przedstawiono pierwsze informacje na temat chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) zasiedlających uprawy rzepaku ozimego w południowo-wschodniej Polsce. W efekcie obserwacji przeprowadzonych ...
 • Okrutniak, Mateusz; Grześ, Irena M.; Bonczar, Zbigniew (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015)
  Badano hałdy odpadów poflotacyjnych kopalni cynku i ołowiu „Trzebionka” i „Bolesław” w celu sprawdzenia czy będące w różnym stopniu rekultywacji hałdy są środowiskiem występowania dżdżownic oraz jaka jest ich różnorodność ...
 • Okrutniak, Mateusz (2014-06-18)
  Badaniami objęto zlokalizowane w Małopolsce składowiska odpadów poflotacyjnych kopalni cynku i ołowiu Zakładów Górniczych „Trzebionka” i Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” oraz teren kamieniołomu w Mydlnikach, ...
 • Yasinovska, Iryna; Myshchyshyn, Ivanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące kształtowania środowiska biznesowego na Ukrainie. Zidentyfikowano podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw (m.in. postrzeganie korupcji, wolność ...
 • Maroń, Grzegorz (2014-06-20)
  Feministyczna jurysprudencja zrodziła się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia w amerykańskim prawniczym środowisku akademickim. Artykuł przedstawia i poddaje krytycznej ocenie genezę i podstawowe założenia ...
 • Lorens, Gabriela; Karwowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane ze zmysłem dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej. Rozwój dotyku, dotyk jako bodziec pozytywny i negatywny, dotyk językiem ciała i duszy, przetwarzanie sensoryczne ...
 • Dąbrowska, Małgorzata; Dąbrowski, Piotr; Tabarkiewicz, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Introduction. Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) is a very rare inherited disease leading to progressive ectopic ossification of muscle and soft tissue and resulting in severe immobilisation and premature death. ...
 • Leksa, Natalia; Seweryn, Bartosz; Uberman-Kluz, Dominika; Galiniak, Sabina; Kawalec, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Introduction. Fibromuscular dysplasia is an idiopathic, non-inflammatory and non-atherosclerotic disease that affects the walls of arteries (mostly renal and carotid arteries). Histological classification distinguishes ...
 • Pyzel, Joanna (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2017)
  This paper reconsiders the compatibility of results from survey and subsequent excavations as their verification: the issues of detection of sites and the reliability of estimations of their size as well as their dating ...
 • Wojtowicz-Maryjka, Paulina (2015-09-08)
  Problematyka pracy dotyczy obecności i znaczenia kategorii wzniosłości oraz jej różnorodnych płaszczyzn w twórczości Stefana Chwina. Autorka ukazuje wymiary dzieł gdańskiego pisarza, w których doświadczenie wzniosłości ...
 • Ruchała, Sławomira (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Интересное, хотя и мало оптимистичное решение касающееся м.др. современного человека предложила в очерке «Кризис культуры» Ханна Арендт. Автор, описывая современную массовую культуру и массовое общество отнеслась к картине ...
 • Brzozowska, Gabriela (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-12-13)
  (max 1400 znaków) W życiu współczesnego społeczeństwa polskiego media są dominujące. Film fabularny, jako jeden z elementów mediów audiowizualnych jest wszechobecny w codzienności i wpływa na zachowanie oraz ...
 • Zouhar, Jan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
  Отношения философии и науки стали предметом изучения только в период расцвета современной (экспериментальной) науки. Философия считается особенной сферой культуры, особой формой духовной деятельности; наука же является ...
 • Wójtowicz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule podjęto próbę rekonstrukcji i analizy filozofii pochodzącego z Galicji preromantyka. J.W. Gołuchowski poprzez negację tradycji racjonalizmu oświecenia propaguje filozofię opartą na uczuciu (miłości) oraz wizję ...
 • Marchevský, Ondrej (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Tento čitateľovi predkladaný text je venovaný filozofii ako špecifickej intelektuálne činnosti, ktorá je ilustrovaná na príklade revolučne orientovaného myslenia Petra N. Tkačova. Práca obsahuje vstupný náčrt a hodnotenie ...