Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lulek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach zmiany społeczne sprawiają, że przed współczesną szkołą staje wiele nowych zadań. Jednym z nich jest konieczność otworzenia się na zewnątrz i czerpania z zasobów środowiska, w którym ...
 • Handkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule scharakteryzowano system szkolnictwa niemieckiego na podstawie modelu kształcenia fizjoterapeutów. Opisano poszczególne typy szkół, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez możliwości, jakie niosą za sobą szkoły ...
 • Moryń-Kucharczyk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Absolwent uczelni technicznej powinien m.in. znać także pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było ...
 • Barłóg, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule podjęto problem istotny z punktu widzenia pedagogiki, pedagogiki specjalnej, odnoszący się do sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej z perspektywy jej podstawowych podmiotów: ...
 • Musioł, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Od lat edukacja informatyczna w klasach 1–3 realizowana jest obligatoryjnie. Mimo tego wiele problemów jej dotyczących do dziś nie zostało rozwiązanych. Należą do nich m.in. brak pracowni komputerowych dostosowanych do ...
 • Nowicka, Ewa; Walas, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Media i multimedia cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Z tego powodu rośnie konieczność przygotowania dzieci do odpowiedniego korzystania z mediów. Wychowanie medialne realizowane już na poziomie przedszkola ...
 • Betlej, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia edukacji medialnej w społeczeństwie sieci i dylematów badawczych związanych z różnym jej sposobem definiowania. Społeczeństwo sieci charakteryzuje się wysokim stopniem utechnicznienia ...
 • Wrońska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Nowoczesna szkoła, jeśli chce być atrakcyjna dla swoich uczniów, nie może być obojętna wobec mediów cyfrowych o charakterze mobilnym, które są na co dzień wykorzystywane przez adolescentów. Technologie mobilne to urządzenia, ...
 • Rataj, Małgorzata; Wójcik, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia nowoczesnymi narzędziami m-learningowymi kształcenia na uczelniach. W artykule zaprezentowano dynamikę rozwoju rynku aplikacji mobilnych. Zastosowane metody badawcze ...
 • Dymon, Mirosław; Ye, Zi (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Propozycja badań komparatystycznych edukacji muzycznej na poziomie studiów wyższych może dostarczyć wielu cennych informacji na temat możliwości kształcenia muzycznego w Polsce i Chinach, a tym samym przyczynić się do ...
 • Wąsacz-Krztoń, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W dobie autonomii Galicji Tarnów posiadał dwa gimnazja, które miały w siatce godzin przedmioty: śpiew i muzyka. Były to przedmioty nadobowiązkowe, na które młodzież chętnie uczęszczała w porównaniu z innymi przedmiotami. ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z edukacją na rzecz efektywności energetycznej, zwłaszcza z edukacją młodych odbiorców energii. Edukacja prowadzona przez przedsiębiorstwa energetyczne nie jest dla nich ...
 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych przed edukacją rysują się nowe wyzwania. Wydaje się, że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu widzenia ...
 • Arent, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem ...
 • Zamelski, Piotr (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Przedmiotem opracowania jest zagadnienie edukacji seksualnej w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka. W rozważaniach odniesiono się do problematyki celów i założeń edukacji, nauczania Kościoła katolickiego w dziedzinie ...
 • Zubrzycka-Maciąg, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Nadrzędnym zadaniem szkoły powinno być tworzenie każdemu z uczniów warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, osiągania dojrzałości i samorealizacji. Zadanie to jest możliwe do spełnienia jedynie w atmosferze ...
 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Szkoła, zaraz po rodzinie, stanowi istotne środowisko rozwoju młodego człowieka i kształtowania jego osobowości. W niej winien on zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, nabywać postawy i system wartości. To także ...
 • Jelinek, Jan Amos (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Edukacja techniczna małych dzieci jest archaiczna (Furmanek, 2007, s. 44–54) i wymaga diagnozy dla wypracowania nowych działań. 91% nauczycieli obserwuje duże zainteresowanie dzieci zajęciami technicznymi, jednak brakuje ...
 • Kozik, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono informacje dotyczące obecnego systemu edukacyjnego, wskazując niezbędne kierunki kształcenia dla rozwoju branży, nakreślono funkcjonowanie systemu kształcenia u pracodawców oraz wskazano niezbędne ...
 • Nycz, Mariusz; Gerka, Alicja; Hajder, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony tożsamości oraz metody i środki zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż odpowiednia edukacja w zakresie ochrony tożsamości jest kluczowa ...