Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zachariasz, Andrzej L. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
  Философия Нового времени содействовала формированию механистического материализма. Он приобрел форму практичного материализма. Это разрешило отбросить дуалистическое видение человеческого бытия и сопутствующую ему ...
 • Andrzejewski, Bolesław (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
 • Belás, Ľubomír (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
  Статья представляет собой критический анализ динамических и фундаментальных антиномий современной общественной реальности. Опорными пунктами философской критики в нашей статье являются взгляды И. Канта, Ю. Хабермаса и М. ...
 • Łażewska, Dorota (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Деконструкция – это современная концепция, которая преобразовывает способы мышления и действий человека. Эту cтратегию описывает Жак Деррида, французский мыслитель. Деконструкция ставит под сомнение традиционный образ ...
 • Kilian, Krzysztof J. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
  Автор статьи рассматривает два разных понятия философских оснований научных теорий (нетестировальных предпосылок для обоснования, отклонения или принятия таких теорий): процесс реабилитации метафизики – роль таких убеждений ...
 • Nierodka, Paweł (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
 • Pyrkosz, Damian S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The aim of the paper is to present the idea that values inherently affect economic outcomes, and hence can be considered a powerful economic institution. The change of values consequently imposes a shift in economic ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The paper examines the use of municipal bonds in funding activities of local governments in Poland. The research is based on the data from Ministry of Finance, ECB, Central Statistical Office and the platform CATALYST. The ...
 • Sierak, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Przedmiotem rozważań artykułu jest analiza wielkości zadłużenia gmin i miast na prawach powiatu w powiązaniu z wielkością ich wydatków inwestycyjnych. Wyniki badań prezentowane są dla całego kraju, z podziałem na poszczególne ...
 • Wiatrak, Andrzej Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu było ukazanie zagadnień przygotowania strategii rozwoju gminy samorządów terytorialnych w kontekście finansowej ich realności. W związku z tym zwrócono uwagę na różne źródła pozyskiwania środków, poczynając ...
 • Smorzhevska, Oksana; Khvist, Victoria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  In this article considered Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith as Ukrainian ethno-confession, described the institutionalization of this religious organization. Author draws the attention to the ideological ...
 • Kizowski, Czesław; Budzik, Sylwia; Cebulski, Józef (The Physics Teacher, 2007-01)
  The laboratory exercise described in this paper is based on a well-known qualitative demonstration of Curie temperature.1 A long ferromagnetic wire, in the form of a spiral, is attracted to a strong permanent magnet placed ...
 • Wawer, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Internet jest obecnie jednym z podstawowych kanałów informacyjnych wykorzystywanych do budowania wizerunku pracodawcy. Posiadanie firmowej strony WWW jest warunkiem istnienia firmy w globalnej sieci internetowej i jednocześnie ...
 • Hakalla, Rafał; Szajna, Wojciech; Zachwieja, Mirosław (ACS Publication (The Journal of Physical Chemistry A), 2013-11-27)
  The 1-v″ progression of the Ångström band system, so far unobserved in the rare 13C17O isotopologue, was obtained under high resolution as an emission spectrum using a high accuracy dispersive optical spectroscopy. In the ...
 • Hakalla, Rafał; Szajna, Wojciech; Zachwieja, Mirosław (Elsevier (Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer), 2014-02)
  So far unobserved in the 12C17O isotopologue, the 1-υ″ progression of the Ångström (B1σ+-A1Π) band system was recorded under high resolution in the 17,200-22,950cm-1 spectral region as an emission spectrum using high-accuracy ...
 • Hakalla, Rafał (The Royal Society of Chemistry, Cambridge (RSC Advances), 2014-09)
  This work presents high-resolution emission spectra measurements of the Herzberg band system, which has not been observed and analysed in the 13C17O isotopologue so far. Bands C → A (0,1), (0,2) and (0,3) were recorded in ...
 • Pelisiak, Andrzej; Maj, Zbigniew; Bajda, Łukasz (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015)
  The report discusses the discovery of the Late Neolithic material coming from Bieszczady Mountains. All the sites were found on a relatively small area of Połonina Wetlińska. These finds signalize a range of innovative ...
 • Godek, Lukasz; Herbert, Jarosław; Sliz, Maciej (University of Rzeszow, 2014)
  An important element of a healthy lifestyle is participation in a regular physical activity. Such recreational forms of physical activity as fitness for a long time fill people their free time. This translates into good ...
 • Gutkowska, Barbara (2014-03-18)
  Przedmiotem badań jest flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego. Badania prowadzone na tym obszarze miały na celu opracowanie flory roślin naczyniowych, częstości występowania ...
 • Rogut, Krzysztof (2016-04-26)
  Na podstawie 550 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w latach 2011-2013 na łąkach (użytkowanych i nieużytkowanych), w szuwarach i murawach psammofilnych, oraz 165 próbek glebowych i 83 roślinnych dokonano charakterystyki ...