Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Popielec, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The aim of the article was to present the attitude of the media in Poland towards the outbreak of one of the most notorious political scandals of recent years. The subject matter of the analysis was the following: politicians' ...
 • Nowak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  In the proposed study consideration is given to the problem of the interdependency and distinction of priorities of public opinion, news media and public policies on the local level. The theoretical and methodological basis ...
 • Pisarek, Marta; Olbrycht, Tomasz; Gargała-Polar, Marta; Kucharska-Świerszcz, Monika (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego wymaga poszukiwania równowagi pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego. Odpowiedzią na potrzeby środowiskowe jest zrównoważony rozwój, w który ...
 • Soler Segovia, David; Kostecka, Joanna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Air pollution is a major problem nowadays, due to its importance as a source of other environmental problems, such as global warming and climate change, as well as their impact on worldwide health. Different studies support ...
 • Kobiałka, Dawid (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2017)
  This paper discusses recent advancements in the context of modern conflict archaeology in the woodlands. One aspect of this development of archaeological research is a broad use and application of airborne laser scanning ...
 • Wieczorkowski, Jędrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych ...
 • Pilipiec, Sławomir; Szreniawski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
 • Gontar, Beata; Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) odgrywa ważną rolę we wzroście przychodów z gospodarki w każdym kraju, jak i w ujęciu globalnym na świecie. Dobrym przykładem są usługi turystyczne, oferowane ...
 • Szczepański, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  The purpose of the article is the presentation of the origins of the 1996 Solidarity Electoral Campaign, an electoral union composed of right-wing and centre-right parties. On the basis of this, the cornerstone of the ...
 • Forystek, Józef (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-02-15)
  Dysertacja dotyczy głównie losów żołnierzy bojówek dywersyjnych AK i innych osób działających poza strukturami Państwa Podziemnego, którzy przeprowadzali akcje dywersyjne i ekspropriacyjne, a także wykonywali wyroki śmierci ...
 • Brózda, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski, 2016-10-20)
  Edukacja szkolna wciąż pozostaje niezwykle ważnym a zarazem nie do końca wykorzystanym faktorem wychowania kolejnych pokoleń Polaków w kierunku postaw patriotycznych. Refleksja skoncentrowana na treści podręczników do ...
 • Löhrer, Guido (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
 • Dziemidok, Bohdan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
  Предметом размышлений автора статьи является старость. Автор в своем исследовании ссылается на литературу, касающуюся предмета, высказывания старших людей, личный опыт и размышления. Автор указывает на распространение моды ...
 • Pacion, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article raises the subject of female motive in Stanisław Grochowiak’s poetry. Female element in the work of the representative of 56 generation is marked positively – in contrast to masculine one. The poet’s high ...
 • Badyda, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono strukturę paliwową majątku wytwórczego energetyki zawodowej, ze wskazaniem dynamiki zmian oraz porównaniem międzynarodowym – na poziomie unijnym, także dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii ...
 • Czopek, Sylwester (Muzeum Okręgowe w RzeszowieInstytut Archeologii URFundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoOficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017)
  The article analyses issues related to the protection of archaeological heritage, understood holistically, i.e. traditional conservation (sites protection in situ) and museology (ex post protection). Providing numerous ...
 • Grzesik-Kulesza, Małgorzata (2015-04-23)
  Pozaparlamentarne akty z mocą ustawy wpisują się w tradycję polskiego konstytucjonalizmu i były różnie traktowane w poszczególnych systemach rządów. Występowały w polskim prawie konstytucyjnym w okresie II Rzeczypospolitej, ...
 • Jonkisz-Zacny, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy w aspekcie mikroekonomicznym. Przeprowadzone badania ukazują znaczenie właściwej kompozycji aktywów i pracy żywej we wzroście produktywności pracy i efektywności działań. W pracy ...
 • Zadarko-Domaradzka, Maria; Momola, Irena; Zadarko, Emilian; Polak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci ...
 • Danecka, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszony został problem wykluczenia społecznego w kontekście powrotu na rynek pracy. Punktem wyjścia jest brak możliwości aktywizowania osób wykluczonych poprzez ofertę pomocy społecznej. Podkreśla się także ...