Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Wieczorkowski, Jędrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych ...
 • Pilipiec, Sławomir; Szreniawski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
 • Gontar, Beata; Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) odgrywa ważną rolę we wzroście przychodów z gospodarki w każdym kraju, jak i w ujęciu globalnym na świecie. Dobrym przykładem są usługi turystyczne, oferowane ...
 • Szczepański, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  The purpose of the article is the presentation of the origins of the 1996 Solidarity Electoral Campaign, an electoral union composed of right-wing and centre-right parties. On the basis of this, the cornerstone of the ...
 • Forystek, Józef (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-02-15)
  Dysertacja dotyczy głównie losów żołnierzy bojówek dywersyjnych AK i innych osób działających poza strukturami Państwa Podziemnego, którzy przeprowadzali akcje dywersyjne i ekspropriacyjne, a także wykonywali wyroki śmierci ...
 • Brózda, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski, 2016-10-20)
  Edukacja szkolna wciąż pozostaje niezwykle ważnym a zarazem nie do końca wykorzystanym faktorem wychowania kolejnych pokoleń Polaków w kierunku postaw patriotycznych. Refleksja skoncentrowana na treści podręczników do ...
 • Löhrer, Guido (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
 • Dziemidok, Bohdan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
  Предметом размышлений автора статьи является старость. Автор в своем исследовании ссылается на литературу, касающуюся предмета, высказывания старших людей, личный опыт и размышления. Автор указывает на распространение моды ...
 • Pacion, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article raises the subject of female motive in Stanisław Grochowiak’s poetry. Female element in the work of the representative of 56 generation is marked positively – in contrast to masculine one. The poet’s high ...
 • Badyda, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono strukturę paliwową majątku wytwórczego energetyki zawodowej, ze wskazaniem dynamiki zmian oraz porównaniem międzynarodowym – na poziomie unijnym, także dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii ...
 • Czopek, Sylwester (Muzeum Okręgowe w RzeszowieInstytut Archeologii URFundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoOficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017)
  The article analyses issues related to the protection of archaeological heritage, understood holistically, i.e. traditional conservation (sites protection in situ) and museology (ex post protection). Providing numerous ...
 • Grzesik-Kulesza, Małgorzata (2015-04-23)
  Pozaparlamentarne akty z mocą ustawy wpisują się w tradycję polskiego konstytucjonalizmu i były różnie traktowane w poszczególnych systemach rządów. Występowały w polskim prawie konstytucyjnym w okresie II Rzeczypospolitej, ...
 • Jonkisz-Zacny, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy w aspekcie mikroekonomicznym. Przeprowadzone badania ukazują znaczenie właściwej kompozycji aktywów i pracy żywej we wzroście produktywności pracy i efektywności działań. W pracy ...
 • Zadarko-Domaradzka, Maria; Momola, Irena; Zadarko, Emilian; Polak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci ...
 • Danecka, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszony został problem wykluczenia społecznego w kontekście powrotu na rynek pracy. Punktem wyjścia jest brak możliwości aktywizowania osób wykluczonych poprzez ofertę pomocy społecznej. Podkreśla się także ...
 • Zięba, Paweł (2015-05-29)
  Rozprawa doktorska jest poświęcona aktywnym elementom mikroelektroniki (generatorom) i pasywnym elementom optyki (metamateriałom), które mogą funkcjonować w zakresie częstotliwości giga- i teraherców. W rozdziale pierwszym, ...
 • Masłyk, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The degree of citizen participation in Poland as a key factor responsible for the development of third sector organizations is relatively low compared to countries of developed democracy. Despite political, economic or ...
 • Chodkowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Aktywność człowieka stanowi ważny fundament w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące aktywności edukacyjnej studentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie ...
 • Adamczyk, Monika Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Osoby starsze nie stanowią homogenicznej grupy społecznej. Seniorzy są zróżnicowani pod względem cech społeczno-demograficznych oraz fazy starości, w jakiej się znajdują. Zróżnicowana jest też ich aktywność, w tym edukacyjna. ...
 • Karczmarek-Borowska, Bożenna; Czaja, Ewelina; Golon, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wstęp. Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie w przebiegu leczenia jak i w rokowaniu chorych na raka piersi, może zapobiegać powikłaniom jak i przyczyniać się do poprawy jakości życia. Badania zostały przeprowadzone w ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje