Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Petrovskaya, Оlga; Pavlenko, Dmitro; Zaiets, Dmitro (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Based on literary sources and scientific articles on pedagogy and also guided by the results of our own pedagogical experience we substantiated the importance of the teaching program implementation through the content lines ...
 • Grzyb, Agata (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
  Автор проводит анализ проекта макроэтики взаимной ответственности Карла-Отто Апеля – одного из создателей дискурса. Новое измерение этики основанной на дискурсе, по мнению Апеля, является необходимой реакцией на новые ...
 • Góra, Robert (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Świadomość społeczna o zagrożeniach płynących z szeroko rozumianego tzw. zanieczyszczenia światłem jest znikoma. Opisane podjęte liczne działania w I LO jak i szkołach partnerskich pokazują, w jaki sposób można w każdym ...
 • Hamela, Artur; Pawłowski, Damian; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W projektowaniu aplikacji należy uwzględnić wiele czynników, m.in. projektowanie interakcji. Projektowanie interakcji skupia się na tworzeniu interfejsów, systemów w ścisłym związku z badaniem zachowań użytkownika. W ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania komputera jednopłytkowego Raspberry Pi oraz oprogramowania Domoticz w projektowaniu dydaktycznych systemów automatyki domowej. Opisano etapy konstruowania modelu ...
 • Kwiatkowski, Bogdan; Binkowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania aplikacji mobilnych przeznaczonych dla systemu operacyjnego Android oraz stworzenie takiej aplikacji mobilnej mającej za zadanie łatwe gromadzenie informacji ważnych ...
 • Put, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł dotyczy zagadnienia projektowania elastycznych, skalowalnych i przyjaznych dla użytkownika systemów integrujących rozproszone, heterogeniczne zasoby informacyjne. W artykule starano się wykazać, że opracowanie ...
 • Kostecka, Joanna; Podolak, Agnieszka; Michalicha, Mateusz; Marcela, Agnieszka (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju dostarcza wiedzy i dotyka problemów oddziaływania naszego codziennego życia w skali globalnej. Aby chronić ekosystemy i podnosić jakość ludzkiego życia, musimy wdrażać nowe nawyki społeczne ...
 • Filipiak, Sara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł stanowi wstępne doniesienie z badań nad cechami osobowości oraz tendencją do zwlekania u młodzieży narodowości polskiej mieszkającej i uczącej się w Austrii. Przebadano 106 osób w wieku od 12 do 18 lat. Porównano ...
 • Kucharska, Aleksandra; Sarzyńska, Sylwia; Zuziak, Szymon (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The authors of the article attempt to present current research into the "Brest Catechism", the sixteenth-century text reprinted in 1908 and edited by Franciszek Pułaski as part of the Collectanea Series by the Krasiński ...
 • Gadamska-Serafin, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Two voices of Polish thinkers and poets on true beauty – “Promethidion” by Cyprian Norwid and “Letter to artists” by John Paul II – are related to each other in the thought on the soteriological character of beauty which ...
 • Pasterski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  This article presents report from the meeting promoting the monograph „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich edited by Wojciech Ligęza and Jolanta Pasterska. The book promotion ...
 • Belcer, Agnieszka (2015-09-28)
  W artykule przestawiono zagadnienia promowania czytelnictwa i bibliotek za pomocą kampanii czytelniczych wykorzystujących różne media. Omówiono podstawowe założenia marketingu mix bibliotek oraz przedstawiono przykłady ...
 • Toplak, Matthias S. (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2015)
  The article is a short summary of the author’s PhD thesis, analysing the late Viking Age cemetery of Kopparsvik on the island of Gotland, Sweden. The cemetery of Kopparsvik has to be seen in close relation to an early ...
 • Marek, Rafał (Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu RzeszowskiegoWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Umowy dotyczące zarządu majątkami ziemskimi Apionów wskazują, że głównym zadaniem administratorów tego rodzaju dóbr było zapewnienie optymalnej gospodarki finansowej w oparciu o rejestry i pokwitowania przez nich wydawane. ...
 • Ściężor, Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  W pracy przedyskutowano zagadnienie propagacji światła pochodzącego ze źródeł naziemnych. Światło to oddziałuje na otoczenie zarówno w sposób bezpośredni, jak również w sposób pośredni, poprzez rozproszenie na aerozolach ...
 • Jackowski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Voluntary Work Camps were a Polish social organization, the aim of which was to engage youngsters in helping with the national economy of the Polish People’s Republic. Besides that, the main goal of the VWC was to conduct ...
 • Pollak, Anita; Wijata, Agata M.; Bieńkowska, Maria J.; Mitas, Andrzej W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Liczne propozycje narzędzi wykorzystywanych w procesie dydaktycznym mają na celu wspomaganie rozwoju i umiejętności uczniów. Wykonany z naturalnych materiałów zestaw EduMATRIX stanowi ciekawą alternatywę dla dostępnych na ...
 • Pysar, Nadiia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  In the globalized world, the issue of establishing new forms of cooperation in Ukraine’s energy sector with the countries of Central Europe is becoming urgent. With this in mind, the prospects of the project of "vertical" ...
 • Medvedev, Yury; Eropov, Ilya (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  There is an analyses of problems caused by a prospect of computer-based education development on a basis of personal-activity approach of children with disabilities in the article. A correlation between general and computer ...