Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Borus, György (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The eighteenth century was a time of great events, developments and achievements in Britain's history, yet it tends to be neglected by both scholars and teachers compared with the seventeenth and nineteenth centuries and ...
 • Mytko, Antonina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article analyzes the legal and regulatory framework of Ukraine, which confirms the existence in the state of a number of legislative and other normative legal acts aimed at the regulation, protection and development ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, co stawia ją przed wieloma wyzwaniami, zmuszając i mobilizując ją do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi. Polimorficzność problemów ...
 • Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Zakres oferowanych usług w sektorze publicznym oraz czas i koszt ich wykonywania w dużej mierze zależą od stopnia informatyzacji i dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych (interoper ...
 • Iskierka, Sławomir; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono zagadnienia związane z problemami, jakie napotyka współczesne społeczeństwo wynikające z dynamicznej informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin życia. Przeanalizowano umiejętności Polaków umożliwiające ...
 • Borowiecki, Ryszard; Siuta-Tokarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W publikacji podjęto próbę przedstawienia pozycji Polski na tle wybranych krajów świata, w tym krajów Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu wskazano na dystynktywne obszary badań dotyczące problematyki innowacyjności, ...
 • Marek-Zborowska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  A sociological reflection will pertain selected areas of women’s activity in Rzeszow. The article encompasses demographic structure, education and situation of women on a local labour market. An important issue comprises ...
 • Malczewski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The city of Rzeszow and its agglomeration is important centre of administration, science, education, service and trading industry. Around 20% of voivodeship population lives here, what makes it the biggest job market in ...
 • Polak, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Współczesne społeczeństwo informacyjne powinno sprawnie posługiwać się terminologią związaną z technologią informatyczną. Niestety, nawet powierzchowna obserwacja publikacji i wypowiedzi na tematy informatyczne w mediach, ...
 • Duda, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Jakość życia jest złożoną kategorią badawczą, w której przedmiotowy zakres, badań jak i ich interdyscyplinarny charakter mogą nasuwać wiele problemów metodologicznych. Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na ...
 • Łagowska-Cebula, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In this chapter, problems faced by people with disabilities are discussed. During the childhood, the most common problems are: relationship with parents, contact with peers and participation in the arduous and sometimes ...
 • Urbańska, Magda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  One of the main components of the community of Rzeszów are families living in the major city of the province of Podkarpacie. This paper attempts to make an analysis of the condition of families living in Rzeszow, their ...
 • Barska, Anetta; Wyrwa, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków ...
 • Malikowski, Marian; Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Rzeszów jawi się w II dekadzie XXI w. jako miasto nowoczesne, dynamiczne, o zrównoważonym rozwoju, dobrej jakości życia, stosujące zaawansowane technologie i wykorzystujące wewnętrzne źródła rozwoju, a ponadto dobrze ...
 • Prządka-Leszczyńska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule podjęto tematykę procedury koncesyjnej na rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Przedmiotem rozważań są wady prawne w zakresie niniejszej procedury odnoszące się do organów uczestniczących w wydaniu decyzji ...
 • Kasprzyk, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł podejmuje problematykę pomiaru skali, kierunków i charakteru emigracji kapitału społecznego z Polski w latach 2004–2013. Przedstawiono poziom, dynamikę i kierunki polskiej emigracji, a także analizowano proces ...
 • Kaczmarczyk-Kuruc, Sabina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W zmieniającym się otoczeniu oraz globalnej gospodarce wolnorynkowej, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizacji jest nieustanny, ciągły rozwój pracowników. Ludzie i ich kompetencje stanowią największy kapitał ...
 • Kowaluk-Romanek, Marzena; Wawer, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Trudności w uczeniu się są ciągle nierozwiązaną zagadką, fascynującym, otwartym obszarem eksploracji. W artykule zamieszczono podstawowe informacje na ich temat – rozważania terminologiczne, przyczyny i symptomy. Odwołano ...
 • Renkas, Jurij (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie metody stosowania wskaźnika produktywności pracy Q do rozwiązania ważnych pytań makroekonomicznych. Stabilność wskaźnika produktywności pracy sprawia, że jest on dobrą miarą osiągniętego ...