Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Braun, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The article constitutes a chapter from the book “Mój teatr Norwida” (“My theatre of Norwid”) by Kazimierz Braun, prepared for the publication by the University of Rzeszów publishing house. The article contains the analysis ...
 • Kościółek, Anna (2015-10-16)
  The following article is devoted to the analysis of selected issues referring to the institution of a representative for an absent debtor. The study includes an overview of a number of requirements that must be fulfilled ...
 • Demcio, Marcin (2015-07-07)
  Niniejsza dysertacji omawia funkcjonowanie Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego wraz z podległymi mu rodzajami szkolnictwa w latach 1921-1939. Zostały tu przedstawione procesy, jakie zaszły w aparacie szkolnym po uzyskaniu ...
 • Balcerowicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy magisterskiej („Projekt kursu e-learningowego rozwijającego kompetencje nauczycieli z zakresu edukacji medialnej”). Przedmiotem badań stał ...
 • Kandzia, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł jest raportem z przeprowadzonych przez autorkę warsztatów pt. „Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie” realizowanych ...
 • Jílková, Hana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The paper deals with the question of the pragmatic level of advertising slogans. It focuses on the characteristics of basic acts, tactics and strategies of communication. Individual speech tactics and strategies are ...
 • Nowak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Kształcenie zawodowe jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynku pracy. Na skutek intensywnego postępu technologicznego uzyskane wiadomości dość szybko okazują się niewystarczającym atutem na rynku pracy. Dlatego tak ...
 • Dytko, Jan (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Rektor szkoły wyższej jest monokratycznym organem uczelni, któremu w pewnych okolicznościach przypisuje się status organu administrującego. Władztwo rektora przejawia się w kształtowaniu indywidualnej sytuacji prawnej ...
 • Zegar, Józef Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Kwestia agrarna, wniesiona na forum dyskursu społecznego pod koniec XIX wieku, to wielce złożony problem teoretyczny o rozległych skutkach praktycznych, powodowanych przez różne sposoby jej rozwiązywania. Kwestia ta odnosi ...
 • Małysa, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  The article presents a discussion conducted pertaining to Poland’s place in Europe, and European conceptions in political thought in the left wing parties. The left supported the process of European integration with the ...
 • Kietliński, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Jan Paweł II zagadnieniu pracy ludzkiej poświęcił wiele miejsca i uwagi. Przypomniał stanowisko Kościoła katolickiego na temat pracy w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa i tradycję religijną. „Aktywność ludzka, jak pochodzi ...
 • Żyżyński, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu przedstawiono dyskusję wokół zagadnień równowagi bilansów makroekonomicznych na przykładzie grupy krajów OECD. Podkreślono współzależności, jakie obserwowane są w obszarach bilansu sektora prywatnego, publicznego ...
 • Nowakowska-Grunt, Joanna; Kiełbasa, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W pracy przedstawiono kwestie roli i znaczenia płatności bezpośrednich w rolnictwie Unii Europejskiej w kontekście przygotowania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Celem płatności bezpośrednich, wprowadzonych ...
 • Kamba-Kibatshi, Marcel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Un pays qui ne contrôle pas sa monnaie et son système financier, ne contrôle pas son économie et en conséquence sa sécurité économique. La monnaie est un outil important pour la gestion macroéconomique d’un pays. Une ...
 • Błochowiak, Katarzyna; Sokalski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Introduction. Labial salivary gland biopsy is used for diagnosis of Sjogren’s syndrome (SS) and lymphoma accompanying SS. Aim. The aim of this study was to present the main techniques used for taking labial salivary gland ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule ukazano aktualność i uzasadniono potrzebę badań pola elektromagnetycznego emitowanego przez elektroniczne przyrządy laboratoryjne. Teoretyczne rozważania na temat istoty pola elektromagnetycznego uzupełniono ...
 • Gargała-Polar, Marta; Pisarek, Marta; Lichołai, Lech; Farajewicz, Marcelina (Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 2018)
  Many components influence the quality of the spa space. It is welldeveloped and includes functional and visually interesting small architecture and botanically and aesthetically diverse vegetation. It is a showcase for the ...
 • Tolochko, Svitlana; Khomych, Viktoriia; Deda, Ruslana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Postgraduate education in Ukraine is a specialized improvement of education and professional training of a person through deepening, expansion and renovation his professional knowledge, skills and abilities or getting ...
 • Tulashvili, Iurii; Oleksiv, Nataliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article deals with the need of improvement of the system of training engineering teachers of computer disciplines on the base of scientifically based didactic innovative technologies. This article also analyzes the ...
 • Wróblewski, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The current international situation is characterised by increasing political unrests in the area of the Arab world. In many Middle-Eastern countries there occurred collapse of state structures and many-year civil wars broke ...