Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 1877
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 1871
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1275
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 843
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 817
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 802
WSPÓŁPRACA POLICYJNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 694
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 607
Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym u osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie 606
Fauna wybranych bezkręgowców glebowych hałd kopalni cynku i ołowiu 605

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje