Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 1989
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 1914
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1325
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 848
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 837
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 828
WSPÓŁPRACA POLICYJNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 711
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 685
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 624
Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym u osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie 622

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje