Repozytorium UR

Multicultural education in the context of perception of educational texts

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Romanov, I.V.
dc.date.accessioned 2016-10-27T10:34:38Z
dc.date.available 2016-10-27T10:34:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 295–299 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2011
dc.description.abstract Globalization of social relations determines the range and vector of development of main operative forces of communicative interaction. In particular, innovative technologies and multiculturalism of the information flows become defining, which is especially important in the issues of modern education. There is a significant strengthening of the role of the multicultural component of information represented in a sign form and creating a materialized mediator in the interaction of consciousnesses. The article deals with the questions of a multicultural aspect of educational information in the learning process. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject multyculturalism pl_PL.UTF-8
dc.subject educational text pl_PL.UTF-8
dc.subject integrity pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject system complexity pl_PL.UTF-8
dc.title Multicultural education in the context of perception of educational texts pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.2.40


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje