Repozytorium UR

Przeglądaj według autora "Adamska-Chudzińska, Małgorzata"

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według autora "Adamska-Chudzińska, Małgorzata"

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Adamska-Chudzińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
    W artykule zaprezentowane zostały rozważania dotyczące roli edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Aktualna formuła kształcenia akademickiego charakteryzuje się silnym powiązaniem z ...
  • Adamska-Chudzińska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
    W artykule zaprezentowano ważniejsze rezultaty zarządzania zróżnicowaniem wiekowym w kontekście efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Praktyczne zastosowanie koncepcji zarządzania zróżnicowaniem ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje