Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Gardeła, Leszek (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2015)
  This paper examines the phenomenon of prone burial in early medieval Poland in the period between the 10th and 13th centuries. Among individuals treated this way were mainly adult men, but several examples of prone burials ...
 • Kalábová, Helena; Jihlavec, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The postmodern era, which we live in, is characterised by the demand for freedom. One person’s freedom ends where another person’s freedom begins. The idea of tolerating another person’s freedom is not new; it has its roots ...
 • Rutka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The present article discusses works by Łukasz Orbitowski and Paweł Demirski, two authors representing the young generation of Polish writers whose texts stand in the opposition to a worn-out and highly ritualised trend of ...
 • Okrutniak, Mateusz; Grześ, Irena M.; Bonczar, Zbigniew (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015)
  Badano hałdy odpadów poflotacyjnych kopalni cynku i ołowiu „Trzebionka” i „Bolesław” w celu sprawdzenia czy będące w różnym stopniu rekultywacji hałdy są środowiskiem występowania dżdżownic oraz jaka jest ich różnorodność ...
 • Okrutniak, Mateusz (2014-06-18)
  Badaniami objęto zlokalizowane w Małopolsce składowiska odpadów poflotacyjnych kopalni cynku i ołowiu Zakładów Górniczych „Trzebionka” i Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” oraz teren kamieniołomu w Mydlnikach, ...
 • Maroń, Grzegorz (2014-06-20)
  Feministyczna jurysprudencja zrodziła się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia w amerykańskim prawniczym środowisku akademickim. Artykuł przedstawia i poddaje krytycznej ocenie genezę i podstawowe założenia ...
 • Lorens, Gabriela; Karwowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane ze zmysłem dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej. Rozwój dotyku, dotyk jako bodziec pozytywny i negatywny, dotyk językiem ciała i duszy, przetwarzanie sensoryczne ...
 • Wojtowicz-Maryjka, Paulina (2015-09-08)
  Problematyka pracy dotyczy obecności i znaczenia kategorii wzniosłości oraz jej różnorodnych płaszczyzn w twórczości Stefana Chwina. Autorka ukazuje wymiary dzieł gdańskiego pisarza, w których doświadczenie wzniosłości ...
 • Zouhar, Jan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
  Отношения философии и науки стали предметом изучения только в период расцвета современной (экспериментальной) науки. Философия считается особенной сферой культуры, особой формой духовной деятельности; наука же является ...
 • Wójtowicz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule podjęto próbę rekonstrukcji i analizy filozofii pochodzącego z Galicji preromantyka. J.W. Gołuchowski poprzez negację tradycji racjonalizmu oświecenia propaguje filozofię opartą na uczuciu (miłości) oraz wizję ...
 • Marchevský, Ondrej (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Tento čitateľovi predkladaný text je venovaný filozofii ako špecifickej intelektuálne činnosti, ktorá je ilustrovaná na príklade revolučne orientovaného myslenia Petra N. Tkačova. Práca obsahuje vstupný náčrt a hodnotenie ...
 • Breczko, Jacek (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
 • Wadowski, Jan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015)
  В редукционалистическом мире философию все больше игнорируют. Однако она представляет собой одну из самых важных манифестаций человечества. Сегодня она становится сверхкультурной дискуссией над фундаментальными вопросами ...
 • Zięba, Włodzimierz (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
 • Grabowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The article indicates a common axiom of Karol Wojtyła's personalistic philosophy and theory of development: human dignity is the highest value in the natural world. The author analyzes the content of the encyclical – Laborem ...
 • Cwynar, Katarzyna M. (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Философия политики Марии Шишковской определяется кантианской идеей человечности как цели самой в себе. Она перенесла эту идею в реальное измерение, сведя ее к перспективе личности как члена политического общества (гражданина). ...
 • Musznicki, Bogdan (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
 • Gawor, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Lorenc, Włodzimierz (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
 • Zachariasz, Andrzej L. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2014)
  Философия Нового времени содействовала формированию механистического материализма. Он приобрел форму практичного материализма. Это разрешило отбросить дуалистическое видение человеческого бытия и сопутствующую ему ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje