Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Rybak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tematem artykułu jest przestawienie roli, jaką pełni wielokanałowa strategia marketingowa w przedsiębiorstwie. Prowadzenie elastycznych działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w zależności od kanałów dystrybucji ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem do polskiego systemu oświaty e-materiałów dydaktycznych. Podjęto próbę klasyfikacji e-materiałów dydaktycznych. Przedstawiono stan obecny i plany związane z rolą tych ...
 • Falkiewicz, Ewa; Maj, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania e-podręczników w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia. Rozważono pytania: czy uczniowie chętnie używają e-podręczników i jakie korzyści im to przynosi.
 • Hawrysz, Liliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł poświęcony jest e-usługom publicznym. Omówiono w nim ewolucję idei e-administracji na świecie i w Polsce, przywołano modele dojrzałości usług świadczonych przez e-administrację oraz scharakteryzowano stan zaawansowania ...
 • Kozłowski, Stefan Karol; Terberger, Thomas; Bobak, Dariusz; Orschiedt, Jörg; Połtowicz-Bobak, Marta (Société préhistorique française, 2017)
  Magdalenian à navettes is the first trace of the Magdalenian presence on the territory of the eastern part of Central Europe, which is far ahead of the main phase of the Magdalenian settlement in these areas. It is represented ...
 • Editorial 
  Kadrow, Sławomir; Rozwałka, Andrzej (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2012)
  The seventh volume of this periodical develops two trends seen in a number of earlier volumes of Analecta Archaeologica Ressoviensia. One trend is to focus on themes and this volume, entitled Archaeology in a town, a ...
 • Editorial 
  Kwolek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Editorial 
  Kwolek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Szluz, Beata (Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013)
  In this article an attempt was made to find a reply to the question: what is the role of education in the prevention and elimination of social exclusion? The purpose of this consideration is to present the barriers faced ...
 • Długosz, Piotr (Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2015-01-01)
  The paper presents the output of Polish sociology of education. The author shows research projects and thematic fields present in the work of Polish scientists. The conducted research focuses on old educational inequalities ...
 • Kostecka, Joanna; Piersiak, Agnieszka; Pawlak, Renata (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015)
  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) wymaga wiedzy oraz działań w płaszczyźnie przyrodniczo - społeczno - ekonomicznej. Liczy się każdy pomysł a dobrze przemyślane projekty aktywizujące w szeroko pojętym zakresie ...
 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Podstawowymi obszarami funkcjonowania człowieka dorosłego jest praca zawodowa i rodzina, w której pełni on role małżeńskie i rodzicielskie. Rodzicielstwo stanowi nie tylko etap rozwojowy czy płaszczyznę samorealizacji, ale ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule omówiono zagadnienia związane z ideą kształcenia dorosłych w programie Erasmus+. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i jego realizacja jest zaplanowana na siedem lat, do roku 2020. W wielu ...
 • Moryń-Kucharczyk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Absolwent uczelni technicznej powinien m.in. znać także pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było ...
 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych przed edukacją rysują się nowe wyzwania. Wydaje się, że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu widzenia ...
 • Arent, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem ...
 • Zamelski, Piotr (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Przedmiotem opracowania jest zagadnienie edukacji seksualnej w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka. W rozważaniach odniesiono się do problematyki celów i założeń edukacji, nauczania Kościoła katolickiego w dziedzinie ...
 • Opar, Anna; Piątek, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa informacyjnego, wiedzy. W społeczeństwie tym dominują osoby, które zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym posługują się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. ...
 • Morańska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Cechą charakterystyczną początku XXI w. jest rozwój nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. Przyczyn występowania tego zjawiska należy się doszukiwać w rozwoju technologii sieciowych oraz zachodzących ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje