Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Rybak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tematem artykułu jest przestawienie roli, jaką pełni wielokanałowa strategia marketingowa w przedsiębiorstwie. Prowadzenie elastycznych działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w zależności od kanałów dystrybucji ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem do polskiego systemu oświaty e-materiałów dydaktycznych. Podjęto próbę klasyfikacji e-materiałów dydaktycznych. Przedstawiono stan obecny i plany związane z rolą tych ...
 • Falkiewicz, Ewa; Maj, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania e-podręczników w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia. Rozważono pytania: czy uczniowie chętnie używają e-podręczników i jakie korzyści im to przynosi.
 • Hawrysz, Liliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł poświęcony jest e-usługom publicznym. Omówiono w nim ewolucję idei e-administracji na świecie i w Polsce, przywołano modele dojrzałości usług świadczonych przez e-administrację oraz scharakteryzowano stan zaawansowania ...
 • Bochnak, Tomasz (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2006)
  Artykuł omawia genezę i zróżnicowanie najstarszych umb kolistych, przedstawiono również skrótowo podstawowe dane dotyczące umb taśmowatych. Omówiono zasadnicze różnice konstrukcyjne pomiędzy tarczami z żeberkiem okutym ...
 • Saile, Thomas (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2008)
 • Kozłowski, Stefan Karol; Terberger, Thomas; Bobak, Dariusz; Orschiedt, Jörg; Połtowicz-Bobak, Marta (Société préhistorique française, 2017)
  Magdalenian à navettes is the first trace of the Magdalenian presence on the territory of the eastern part of Central Europe, which is far ahead of the main phase of the Magdalenian settlement in these areas. It is represented ...
 • Cempa-Włodarczyk, Klaudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article contains a critical analysis of tasks occurring in deferred echolalic speech of a child. Different circumstances couse the presence of specific wording in the emerging speech acts observed in autistic girl ...
 • Romaskevych, Alina; Sytnychenko, Viktor; Olchedaievskyi, Yuriy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The problem of ecologization of agricultural education is discussed in the article. The technology of ecological competence formation of future agricultural specialists is offered.
 • Editorial 
  Kadrow, Sławomir; Rozwałka, Andrzej (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2012)
  The seventh volume of this periodical develops two trends seen in a number of earlier volumes of Analecta Archaeologica Ressoviensia. One trend is to focus on themes and this volume, entitled Archaeology in a town, a ...
 • Editorial 
  Kwolek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Editorial 
  Kwolek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Editorial 
  Kadrow, Sławomir; Wojakowski, Dariusz (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2011)
 • Editorial 
  Kadrow, Sławomir (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2010)
 • Kadrow, Sławomir (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2014)
 • Rozwałka, Andrzej (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2016)
 • Borus, György (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Edmund Burke, the ideologist of the Rockingham Whigs during the 1760s, published a pamphlet in 1770 – entitled “Thoughts on the Cause of the Present Discontents” – in which he analysed the difficult problems of the decade ...
 • Szluz, Beata (Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013)
  In this article an attempt was made to find a reply to the question: what is the role of education in the prevention and elimination of social exclusion? The purpose of this consideration is to present the barriers faced ...
 • Długosz, Piotr (Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2015-01-01)
  The paper presents the output of Polish sociology of education. The author shows research projects and thematic fields present in the work of Polish scientists. The conducted research focuses on old educational inequalities ...
 • Soler Costa, Rebeca; Soler Santaliestra, Juan Ramón (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The recent implementation in the university of professionalizing Masters has meant a considerable increase in the interest of students towards the study of the different subjects in order to improve their expertise. While ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje