Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Bobak, Dariusz; Kufel, Bernadeta; Lisowska, Ewa; Mikołajczyk, Anna (2008)
  Flint artifacts are the most com mon finds on the archaeological sites from Early and Middle Stone Age. Considerable part of assemblages often bear traces resulted from high temperature in- fluence. These traces are ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W opracowaniu poruszono problematykę oprogramowania do badań symulacyjnych w energoelektronice. Przedstawiono przykłady jego zastosowania na zajęciach laboratoryjnych z napędów elektrycznych w Instytucie Nauk Technicznych ...
 • Bilek, Maciej; Pytko, Joanna; Sosnowski, Stanisław (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2016)
  Popularność soków brzozowych wzrasta, a szereg źródeł wskazuje na liczne korzyści zdrowotne wynikające z ich spożywania. Rzadko jednak zwraca się uwagę na niską trwałość soków brzozowych, a badania naukowe dotyczące tego ...
 • Pisarek, Marta; Gargała-Polar, Marta (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015)
  Celem badań było rozpoznanie czynników przestrzennych mających wpływ na funkcjonalność Ogrodu Miejskiego im. Solidarności w Rzeszowie. Przeprowadzono własne obserwacje terenowe oraz ankietę wśród osób odwiedzających park. ...
 • Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji nauczycieli i studentów w zakresie możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Przedstawione zagadnienie ukazuje potrzebę współczesnego społeczeństwa na wdrażanie nowych ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych układów komutacyjnych w treściach kształcenia inżynierów kierunku informatyka. Na bazie analizy rozwiązań istniejących opisano projekt i ...
 • Stańdo-Górowska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Celem opracowania jest identyfikacja czynników i zbadanie ich wpływu na wysokość wynagrodzeń minimalnych. Podstawą analiz i badań jest teoria pomiaru kapitału ludzkiego pracowników. Z tej teorii wynikają modele wynagrodzeń ...
 • Broda, Daniel (2015-03-17)
  W niniejszej pracy badano potencjał wykorzystania niekonwencjonalnych, termotolerancyjnych, metylotroficznych drożdży Hansenula (Ogataea) polymorpha, jako źródło flawoprotein: flawocytochromu b2 i dehydrogenazy D-mleczanu, ...
 • Niczyporuk, Piotr (2014-06-20)
  W terminologii stosowanej w odniesieniu do osób prowadzących działalność bankową w prawie rzymskim tylko dwa terminy odnoszą się do banków państwowych, tj. mensarii i num-mularii. Mensarii działali jako swego rodzaju ...
 • Niczyporuk, Piotr (2014-06-20)
  Wzmianki o bankierach można znaleźć w komediach Plauta, oddających w dużej mierze rzeczywistość rzymską z przełomu III i II w. p.n.e. Komediopisarz w swych dziełach odnosił się do osób zajmujących się działalnością bankierską, ...
 • Jegorow, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Na łamach niniejszego artykułu dokonano identyfikacji barier informatyzacji Polski Wschodniej, tj. pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wyodrębniony obszar ...
 • Bobak, Dariusz; Połtowicz-Bobak, Marta (Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, 2014)
  The paper addresses the problem of the use of Bayesian methods for modelling age of the Magdalenian settlement on the territory of contemporary Poland. Basing on 14C datings of 10 sites we present the chronological frames ...
 • Sobol-Kołodziejczyk, Piotr; Zielinski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
 • Świrgoń-Skok, Renata (2015-04-23)
  Potrzeba opracowania ustawy o timeshare wynikała z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14.01.2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów ...
 • Dąbrowski, Jan (Institute of Archaeology Rzeszów University, 2013)
  This article is devoted to pottery vessels or their small sets from cemeteries, which do not contain the remains of the deceased and do not repeat the typical inventories for grave goods. These features include small ...
 • Domagała-Zyśk, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Students’ individual characteristics, beliefs about language learning among them, are nowadays perceived as important factors influencing both the increase of knowledge and student’s personal engagement in the learning ...
 • Czopek, Sylwester (IAiE PAN, 2013)
  In the article the author aims at verifying the previous studies concerning the presence of the Pomeranian Culture in the south-east Poland. He bases his study on new sources and results of scientific datings. The new ...
 • Maroszczuk, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Contemporary prose frequently deals with ‘family martyrdom’. The heroines of Kaja Malanowska’s 'Patrz na mnie, Klaro' obsessively return to their difficult family past. Inherited strain turns into other idiosyncrasies. ...
 • Szluz, Beata (KUL Jana Pawła II, Lublin, 2011)
  The problem of homelessness is not new, however it was only after 1989 that research regarding this issue started in Poland. Only very sparse publications connected with this subject matter appeared in preceding years. ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje